Регионална среща по проект “Цветно утре за нашите деца”