С обучителен семинар Фонд ИГА подобрява междуинституционалното сътрудничество