Конференция финализира проект и слага началото на „рестарт“

В периода 1 юли 2020 г. – 31 юли 2021 г. Фонд ИГА реализира проект „РЕСТАРТ – Нова стратегическа визия на ИГА”, изпълняван с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Цел на проекта е да се определи посоката на развитие на организацията в дългосрочен план.

На 23 юли в Конферентната зала на Гранд хотел „Хебър”, Пазарджик се проведе Заключителна конференция по проекта.

Димитър Русинов – ръководител на проекта и Андрей Момчилов – координатор, представиха изпълнените дейности и достигнати цели. Бяха презентирани основните резултати от реализацията му – „Бяла книга”, новата стратегия за развитие на Фонд ИГА и обновеният уебсайт на организацията.

Участниците в конференцията, представители на институции – партньори на Фонд ИГА, припомниха ключови моменти от историята на ИГА, нейни успехи и постижения и поздравиха екипа с поетите нови предизвикателства.