Мобилни консултации в региона

От месец август Фонд ИГА изпълнява проект „Център за превенция на домашно насилие“. Освен консултации в Бюрото за консултиране, насочване и подкрепа в офиса на организацията, се извършват и мобилни консултации с лица, преживели домашно насилие, в рамките на област Пазарджик. За целта екип от психолог и специалист по социални дейности пътува до населеното място в пожеланото от лицето време.

До момента с мобилен екип са консултирани 7 лица в 5 населени места  на региона.

Завършена е и Програмата за семейно консултиране с терапевтичен ефект, която ще бъде апробирана с една семейна двойка до края на проекта през месец декември.

Отпечатани и разпространени са информационни материали както в помощ на институциите, които работят по проблема, така и на лицата, преживели домашно насилие.

Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-262/17.08.2021 г., сключен с Министерство на правосъдието.