Национална кръгла маса дискутира грижите за най-малките и подкрепата на държавата

Национална кръгла маса на тема „Отзивчивите грижи за най-малките и подкрепата на държавата“ се проведе на 10 май 2022 г. в София. Форумът се реализира в рамките на национална застъпническа кампания по проект „Ранно учене и развитие“ – част от проект за подобряването на майчиното и детско здраве „С грижа от 0 до 3“.

Основният идентифициран проблем е свързан с липсата на адекватни и достъпни услуги, предоставящи благоприятна среда за подпомагане на отговорното родителство и подобряване качеството на грижа за деца 0-3 г.

На кръглата маса бяха представени изводите от изследователския доклад, който обосновава необходимостта от социална услуга за развитие на родителския капацитет и на уменията за полагане на отзивчиви грижи в семейна среда, както и работен вариант на елементи от програма за отзивчиви грижи за деца от 0 до 3 години, включително сред най-уязвимите общности.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация „Тръст за социална алтернатива“, „Отворено общество“ и „Портикус“. Водеща организация по проекта е Сдружение с нестопанска цел „ЛАРГО“ гр. Кюстендил, а партньори са Фондация „Фонд ИГА“ и Фондация „Бъдеще“ гр. Ракитово.