Пробационни служители от Хърватия и Норвегия на посещение в ИГА

Днес в офиса на Фонд за превенция на престъпността ИГА се проведе работна среща по проект „Засилване  на прилагането на алтернативни мерки на лишаването от свобода“, който се осъществява в рамките на Програма „Правосъдие“, на Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г. Бенефициент по проекта е Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието.

Посещението в офиса на Фонд ИГА бе във връзка със създаването и дейността на първия пробационен център в България. Домакините на срещата представиха както постиженията и приноса на ИГА в развитието на алтернативните санкции и мерки у нас, така и съвместните си инициативи с пробационната служба. Презентацията направиха Димитър Русинов – председател на УС на Фонд ИГА и Андрей Момчилов – мениджър международни проекти на организацията.

В работния форум участваха представители на Пробационни служби от Хърватия и Норвегия,  Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и  РС „Изпълнение на наказанията“, Пазарджик.