Проект „Вдъхновени учители, вдъхновени деца“

proekt-uchiteli

 

Резюме

Проект за социално-емоционално образование (СЕО), финансиран от Програма „Образование“ на Фондация „Лъчезар Цоцорков”

Период на изпълнение на проекта: 10 декември 2020 – 10 декември 2021

Бюджет на проекта: 63 991, 92 лв.

Географски регион: гр. Пазарджик

Кратко описание

Създаване на модел за взаимна подкрепа и сътрудничество между педагогически специалисти за преподаване и развитие на социално-емоционалните уменията на децата в едно начално училище и една детска градина.

Целеви групи

Проектът се осъществява в Основно училище „Христо Смирненски” и Детска градина „Снежанка” в гр. Пазарджик. Ще бъдат обучени учители от детската градина и начален курс, които впоследствие ще работят с деца от 1 до 4 клас и деца на възраст от 2 до 6 години. И в двете възрастови групи има деца от ромски произход и деца със СОП.

Основни дейности

 • Изследване и анализ на преподавателската компетентност за СЕО в целевите ДГ и ОУ.
 • Комплектоване на обучителните програми за СЕО.
 • Провеждане на модулно обучение.
 • Наставничество и съпровождане – супервизия (методическа подкрепа за учителите), интервизия (обмен между педагогическите специалисти) и индивидуални консултации.
 • Повишаване на родителската компетентност за социално и емоционално образование.
 • Проследяване и оценка на напредъка на социалните и емоционални умения на учениците.
 • Текущ мониторинг на проектните дейности.
 • Анализ на резултатите и финализиране на методиката (учебна програма) по СЕО.
 • Оценка на цялостното изпълнение на проекта.

Очаквани резултати

 • 7 проведени обучения и по 14 супервизии и интервизии с учителите; 36 обучени учители.
 • Проведени 15 индивидуални консултации и подкрепа на учители.
 • 20 обучении около 800 родители повишили своите знания и компетентност по СЕО.
 • 430 включени деца в обучение за СЕУ.
 • Изработена, приложена и финализирана програма за социално-емоционално учене за деца.

Проектът „Вдъхновени учители, вдъхновени деца“ е финансиран от семейна Фондация „Лъчезар Цоцорков“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Партньора Фондация „Фонд за превенция на престъпността – ИГА“ и не отразяват непременно вижданията на семейна Фондация „Лъчезар Цоцорков“ или нейните партньори


УЕБ РУБРИКА ЗА РОДИТЕЛИ


 

НОВИНИ

 

Обучение по вдъхновение

В периода 07-09 септември се проведе изнесено обучение по проект „Вдъхновени учители, вдъхновени деца”.

То бе за Основно училище „Христо Смирненски” гр. Пазарджик. Основната идея на обучението бе създаване на обстановка и пространство за преживяване от учителите на избрани активности от учебното ръководство „Компасче“ на Съвета на Европа. Това е основен принцип при подготовка на педагогически специалисти да ползват интерактивни методи на преподаване с деца. Активното потапяне в процеса е най-добрият начин за развиване на емоционално преживяване и опит на педагозите, това е първият важен елемент, а впоследствие се надгражда с теория и осмисляне.

Обучението надграждаше над първото и съдържаше избрани активности от учебните ръководства „Компасче“ на Съвета на Европа и „Заедно в пъстър свят“ на Международната асоциация „Стъпка по стъпка“. Двете методики са интерактивни и основен подход е „учене чрез правете“като най-добър начин за развиване на емоционално преживяване и опит на педагозите. Аподнасянето на теорията и процеса на рефлексия следваха след практическите активности.

Целите, които изпълнихме с предвиденото модулно обучение:

 • Повишаване на педагогическата и емоционална компетентност на педагозите, за да могат от своя страна да развиват и повишават социално-емоционалните компетентности на деца от начален образователен етап.

Най-важното е децата да са щастливи и да виждат смисъл

Проектът „Вдъхновени учители, вдъхновени деца“ е финансиран от семейна Фондация „Лъчезар Цоцорков“.

 

 

Обучение по вдъхновение

В периодите 14-16 май и 21-23 май бяха проведените първите две изнесени обучения по проект „Вдъхновени учители, вдъхновени деца”.

В периода 14-16 май обучението бе за Основно училище „Христо Смирненски” гр. Пазарджик. Основната идея на обучението бе създаване на обстановка и пространство за преживяване от учителите на избрани активности от учебното ръководство „Компасче“ на Съвета на Европа. Това е основен принцип при подготовка на педагогически специалисти да ползват интерактивни методи на преподаване с деца. Активното потапяне в процеса е най-добрият начин за развиване на емоционално преживяване и опит на педагозите, това е първият важен елемент, а впоследствие се надгражда с теория и осмисляне.

В периода 21-23 май обучението бе за ДГ „Снежанка” гр. Пазарджик. Предвид факта, че децата, с които работят педагогическите специалисти са на възраст 3 до 6 г., приложимият модул от Методиката по проекта бе „Стъпка по стъпка”. Особеност на подхода е фокусът най-вече върху ученето чрез преживяване.

Специфичните цели на обучението са свързани с методите на двата типа сесии, включени в обучителната програма:

– сесии, целящи да провокират искрено преживяване у участниците, карайки ги да се вгледат в собствените си нагласи, да осъзнаят евентуалните стереотипи и предразсъдъци, които са си изградили, и да се насърчи критичното мислене;

– сесии, целящи да демонстрират нагледно дейности, които педагозите могат да провеждат с децата, и посланията и социалните и емоционални умения, които се изграждат с тях.

Тренингите се проведоха в рамките на предвидените три дни и преминахе според планираната програма от водещите и споделените очаквания на участниците. Учителите участваха много активно в работата и груповите задачи, с повишен тонус, много емоции и с видима убеденост споделяха за полезността на предложените и изпълнени активности в посока приложимост с децата.

Проектът „Вдъхновени учители, вдъхновени деца“ е финансиран от семейна Фондация „Лъчезар Цоцорков“.