Проект „Вдъхновени учители, вдъхновени деца“

proekt-uchiteli

 

Резюме

Проект за социално-емоционално образование (СЕО), финансиран от Програма „Образование“ на Фондация „Лъчезар Цоцорков”

Период на изпълнение на проекта: 10 декември 2020 – 10 декември 2021

Бюджет на проекта: 63 991, 92 лв.

Географски регион: гр. Пазарджик

Кратко описание

Създаване на модел за взаимна подкрепа и сътрудничество между педагогически специалисти за преподаване и развитие на социално-емоционалните уменията на децата в едно начално училище и една детска градина.

Целеви групи

Проектът се осъществява в Основно училище „Христо Смирненски” и Детска градина „Снежанка” в гр. Пазарджик. Ще бъдат обучени учители от детската градина и начален курс, които впоследствие ще работят с деца от 1 до 4 клас и деца на възраст от 2 до 6 години. И в двете възрастови групи има деца от ромски произход и деца със СОП.

Основни дейности

 • Изследване и анализ на преподавателската компетентност за СЕО в целевите ДГ и ОУ.
 • Комплектоване на обучителните програми за СЕО.
 • Провеждане на модулно обучение.
 • Наставничество и съпровождане – супервизия (методическа подкрепа за учителите), интервизия (обмен между педагогическите специалисти) и индивидуални консултации.
 • Повишаване на родителската компетентност за социално и емоционално образование.
 • Проследяване и оценка на напредъка на социалните и емоционални умения на учениците.
 • Текущ мониторинг на проектните дейности.
 • Анализ на резултатите и финализиране на методиката (учебна програма) по СЕО.
 • Оценка на цялостното изпълнение на проекта.

Очаквани резултати

 • 7 проведени обучения и по 14 супервизии и интервизии с учителите; 36 обучени учители.
 • Проведени 15 индивидуални консултации и подкрепа на учители.
 • 20 обучении около 800 родители повишили своите знания и компетентност по СЕО.
 • 430 включени деца в обучение за СЕУ.
 • Изработена, приложена и финализирана програма за социално-емоционално учене за деца.

Проектът „Вдъхновени учители, вдъхновени деца“ е финансиран от семейна Фондация „Лъчезар Цоцорков“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Партньора Фондация „Фонд за превенция на престъпността – ИГА“ и не отразяват непременно вижданията на семейна Фондация „Лъчезар Цоцорков“ или нейните партньори


 

НОВИНИ