Проект „Пилотен модел за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община Брацигово“, Договор BG05M9OP001-2.018-0030-2014BG05M2OP001-C01

viz-bracigovo

 

 

Резюме

Място на изпълнение: Община Брацигово

Период на изпълнение: 1.04.2019 – 31.12.2020 г.

Източник на финансиране: Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Обща стойност: 384 877.66 лв, от които:

ЕСФ: 327 146.01 лв.

Национално финансиране: 57 731.65 лв.

Цел на проекта: Да подобри социалното включване и осигури трайна интеграция чрез пилотиране на модел за социално-икономическа интеграция на ромската общност в община Брацигово, село Исперихово.

Специфични цели:

Да подкрепи социалното. включване на деца/ученици от ромската общност в община Брацигово/ с. Исперихово чрез осигуряване на достъп до образование и обучение.

Целите на проекта допринасят за решаване проблемите на представителите на целевите групи по следния начин:

1.Придобити социални умения, самостоятелност, повишена самооценка, мотивация за здравословен и активен живот.

2.Значителен напредък в личностното развитие.

3.Повишена мотивация за учене.

4.Повишена мотивация за професионална реализация.

Дейности:

Създаване на механизъм за планиране и управление на модела и подобряване на образователната среда в ОУ „Христо Ботев”.

Клубна дейност – подобряване на образователната среда.

Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици.

Психологическа подкрепа за децата и учениците от етническите малцинства.

Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в гимназиалния етап на средно образование.

Насърчаване участието на родителите в образователния процес.

Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност.


 www.eufunds.bg
 Проект „Пилотен модел за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община Брацигово“, Договор BG05M9OP001-2.018-0030-2014BG05M2OP001-C01,  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

НОВИНИ

Аплодисменти за децата и техните ръководители

IMG-07072021Концерт за представяне дейностите на клубовете и обучителните групи по Проект „Пилотен модел за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община Брацигово“ се проведе в края на седмицата в  препълнената зала на читалището на с. Исперихово. За да видят изявите на децата, дойдоха не само техните съученици и приятели, но и преподаватели от ОУ „Христо Ботев“, възпитатели, образователни медиатори, много родители и гости на селото.

Празникът започна с богата презентация на клуб „Киберпространство“, с ръководител Ангелина Неделчева, който представи дейностите на всички клубове и обучителните групи към проекта.

„Същността на фолклора е творчеството, изкуството и традициите, които са неделима част от българския народ и ни изграждат като духовно богати хора“. Така водещата представи учениците от клуб „Български и ромски фолклор“, с ръководител Фаня Колева, които вдигнаха високо градуса на настроението със своите прекрасни танци и носии.

След тях на сцената излязоха учениците от клуб „Театър“, с ръководител Кръстанка Личева, които представиха интерпретация на българската фолклорна приказка “Ленивата мома“.

Последваха ги момичетата от клуб „Мажоретки“, с ръководител Анита Трендафилова, със спектакъла „Обичам те, България“, а след тях на сцената отново се изявиха талантливите артисти от клуб Театър“ с драматизация по приказката „Дядо вади ряпа“.

Учениците от клуб „Български и ромски фолклор“ още веднъж зарадваха публиката с два съвременни танца, а участниците от клуб „Нашият оркестър“ направиха кратко представяне на наученото до момента.

На финала, сред взрив от аплодисменти, се изявиха гостите от Детския танцов състав „Чудесия“ и певиците от АНПТ – Пазарджик.


Клуб „ Щурче“ зарадва публиката в Брацигово

IMG-18.06.21-2

Концерт с участието на театралния клуб „Щурче“, създаден по проекта, както и на още много талантливи деца и състави от училището, събра жители и гости на Брацигово.

Изявата е част от Дейност 7 на проекта: Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност.

Концертът се проведе в читалище „Васил Петлешков“ в града – една от най-красивите читалищни сгради в България. На сцената в продължение на час се изявиха малките театрали от клуб „Щурче“, както и още много рецитатори, танцьори, музиканти и певци.

Като гост на концерта участваше и трио „Самодива“ от Ансамбъл за народни IMG-18.06.21-1песни и танци – Пазарджик.

Публиката, съставена предимно от родители, бурно аплодираше талантливите деца на Брацигово, а на участниците в проекта бяха връчени сертификати за участие лично от кмета на Общината Надежда Казакова.

Гост на училищната изява беше и председателката на Общинския съвет инж. Веселина Дамова.

Накрая координаторът на проекта връчи на децата пакети с лакомства и празникът продължи и във фоайето на читалището.


Симулация на Общински съвет с учениците от с. Исперихово

Sim IspПредседателката на Общински съвет – Брацигово, инж. Веселина Дамова лично ръководеше пленарната сесия на малките общински съветници от ОУ „Христо Ботев, с. Исперихово, която се проведе през тази седмица в училището.

Симулация на Общински съвет по темата интеграция е част от Дейност 7 по проекта, чиято цел е да бъдат преодолени негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност.

Гости на сесията бяха също ръководителят на проекта Ангелина Калинова, преподаватели от училището и образователни медиатори.

Председателката прочете на децата клетвата, която общинските съветници полагат при встъпването си, за да разберат те колко отговорни решения се взимат в този най-важен орган на местното самоуправление.

След това учениците направиха кратък дебат по проблемите на образованието, интеграцията и благоустройството, а после зададоха и много въпроси, между които и: „Как мога да стана общински съветник?“

Децата за пореден път се убедиха в това колко важно е да получиш добро образование, защото то може да предопредели целия ти живот – и в личен, и в професионален план.

От името на децата в ОУ „Христо Ботев“ беше прочетен „Манифест“. В него те заявиха своето твърдо желание да продължат образованието си и да станат достойни граждани на своята родина.


Сговорна дружина планина повдига

Teatar Isp-(1)-170521В рамките на Проект „Пилотен модел за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община Брацигово“, през месец май в читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1929“, Исперихово, гостува трупа на Драматично-куклен театър „Константин Величков“, Пазарджик. Пред учениците от ОУ „Христо Ботев“ оживяха героите от приказката „Дядо дърпа ряпа“.

Децата искрено са забавляваха с познатите герои, а накрая дори изведоха поука от перипетиите на дядото и неговите помощници: „Сговорна дружина планина повдига“.

Актьорите доставиха голяма радост и на учениците от Клуб „Театър“, които имаха възможност да се докоснат до магията на сцената и дори да се снимат с актьорите.

След представлението много деца споделиха, че за първи път са на театър и много им е харесало.

Проект „Пилотен модел за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община Брацигово“ се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


Калина и Ангел – успели роми – се срещнаха с ученици от Исперихово

Braz sreshti (1)През месеците септември и октомври в големия салон на читалище „Св св. Кирил и Методи -1929“, с Исперихово, в рамките на проекта се проведоха две срещи с успели лица от ромски произход.Събитията са част от дейност 7 на проекта „Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност“, чиято цел е да се създадат условия за намаляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход.

Ангел Симеонов е училищен психолог, роден във Велинград и намерил професионалната си реализация там. Той е на 27 години и е с бакалавърска степен по психология от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Има и две магистратури – по клинична психология от Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград и по приложна психология от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Калина Василева е от Сливен. Има бакалавърска степен по „Приложна лингвистика“ с преподаване на английски език на Нов български университет и магистърска степен по политология от Софийския университет „Климент Охридски“. Работила е като изпълнителен директор на Фондация „Равен достъп“, програмен координатор на Тръст за социална алтернатива, София, преподавател по английски език и др. В момента управлява собствена консултантска агенция за подбор и развитие на човешки ресурси.

Участниците в срещите – ученици от 6-ти и 7-ми клас на ОУ „Христо Ботев“, Исперихово, техни преподаватели и родители проявиха голям интерес към гостите и им зададоха много въпроси. Част от учениците направиха изказвания, с които категорично заявиха своята увереност, че доброто образование е най-добрият път към успешна реализация и по-хубав живот.

Проектът се  финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


 

В Исперихово деца засадиха дръвчета по проект

Gr Br (1)На 22 ноември в ОУ „Христо Ботев“, с. Исперихово, децата от клуб „Градина“, заедно с деца от другите клубове, и подпомогнати от 10 озеленители (наети по проекта), засадиха 32 овощни дръвчета. Преди засаждането във физкултурния салон се проведе среща на децата, учителите и други участници в проекта с кмета на Община Брацигово Надежда Казакова.

Събитието е част от Проект „Пилотен модел за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в ОбщGr Br (3)ина Брацигово“, Договор, BG05M9OP001-2.018-0030-2014BG05M2OP001-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.