Проект „Център за превенция на домашно насилие“

(Резюме)

Място на изпълнение на проекта: Област Пазарджик

Източник на финансиране: Министерство на правосъдието

Период на изпълнение: 17 август – 17 декември 2021 г.

Цели на проекта:

Краткосрочна цел на проекта: Защита, възстановяване и реинтеграция на жертви на домашно насилие, навременна и адекватна подкрепа на пострадалите, както и предоставяне на качествени услуги за работа с извършителите на домашно насилие.

Дългосрочна цел на проекта: Намаляване проявите на домашно насилие и отрицателните последствия върху жертвите и обществото.

Дейности:

Дейност 1: Дейност на Бюрото за консултиране, насочване и подкрепа на жертви на домашно насилие – социални, психологически, юридически консултации, медиации и рехабилитационни програми.

 Дейност 2. Консултации и програми с извършители на домашно насилие: Специализирана програма и Оценка на риска от извършване на домашно насилие. Доклад от Оценките.

Дейност 3. Дейности за публичност.

 


Новини

Център за превенция на домашно насилие във Фонд ИГА

От средата на месец август Фонд за превенция на престъпността ИГА започна изпълнението на проект „Център за превенция на домашно насилие“, който ще продължи 4 месеца и ще се изпълнява на територията на област Пазарджик.

Проектът е одобрен след участието на организацията в конкурсна процедура на Министерство на правосъдието.

В рамките на проекта експертите на организацията ще предоставят услуги в Бюрото за консултиране, насочване и подкрепа както на пострадали от домашно насилие, така и на извършители. Предвидени са и мобилни консултации в рамките на областта.

Ще продължи и текущата информационна кампания по темата.

За цялата страна са одобрени общо 19 проекта.

Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-262/17.08.2021 г., сключен с Министерство на правосъдието.