Първа среща с магията на театъра

През месец май Драматично-куклен театър „Константи Величков“, Пазарджик гостува на учениците от селата Динката и Калугерово, в рамките на Проект „Системен интеграционен модел „Динката“ – за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община Лесичово“.

Проявата е част Дейност 6: Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност.

Над 150 деца, родители и учители изпълниха залата на Читалище „Пробуда“ в с. Динката и Читалище „Теофил Бейков“ в с.Калугерово. Постановката „Рибарят и златната рибка“ развълнува и развесели децата, а повечето от тях споделиха, че Tetar-(2)-130521това е първата им среща с театралното изкуство.

Учениците от двата театрални клуба също се докоснаха до магията на театъра. След представлението те си направиха обща снимка с актьорите, които им пожелаха един ден да станат техни колеги.

Проект „Системен интеграционен модел „Динката“ – за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община Лесичово“ се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.