Сговорна дружина планина повдига

В рамките на Проект „Пилотен модел за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община Брацигово“, през месец май в читалище „Св Св. Кирил и Методий – 1929“, Исперихово, гостува трупа на Драматично-куклен театър „Константин Величков“, Пазарджик. Пред учениците от ОУ „Христо Ботев“ оживяха героите от приказката „Дядо дърпа ряпа“.

Децата искрено са забавляваха с познатите герои, а накрая дори изведоха поука от перипетиите на дядото и неговите помощници: „Сговорна дружина планина повдига“.

Актьорите доставиха голяма радост и на учениците от Клуб „Театър“, които имаха възможност да се докоснат до магията на сцената и дори да се снимат с актьорите.

След представлението много деца споделиха, че за първи път са на театър и много им е харесало.

Проект „Пилотен модел за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община Брацигово“ се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.