Всички социални услуги предлагани от ИГА

Кризисен център

Кризисен център за лица и деца, пострадали от насилие – Пещера е социална услуга от резидентен тип, държавно делегирана дейност от 2009 г., функционираща на територията на Община Пещера, област ПазарджикПрочети още + »

Център за социална рехабилитация и интеграция за правонарушители

Центърът функционира от 1.07.2012 г. като държавно делегирана дейност към Община Пазарджик, а от 1.09.2012 г. управлението на услугата е възложено на Фондация „Фонд за Превенциа на престъпността – ИГА”.Прочети още + »

Наблюдавано жилище

Държавно делегирана дейност на Община Пловдив, възложена за управление на Фонд за превенция на престъпността – ИГА с договор за възлагане на социални услуги № 14ДГ824/23.06.2014 г.Прочети още + »

Център за обществена подкрепа

Центърът за обществена подкрепа е разкрит от Община Лесичово като държавна делегирана дейност. Управлението на услугата е възложено на Фонд за превенция на престъпността ИГА от месец февруари 2019 г. В него работи екип от специалисти – управител, социален работник, логопед, психолог.Прочети още + »

Център за социална рехабилитация и интеграция

Центърът за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) е разкрит от Община Лесичово като държавно делегирана дейност. Управлението на услугата е възложено на Фонд ИГА от 1.09.2018 г.Прочети още + »

Център за настаняване от семеен тип – 1

Центърът е разкрит от Община Лесичово като държавно делегирана дейност. Управлението на услугата е възложено на Фонд ИГА от месец януари 2019 г.Прочети още + »

Център за настаняване от семеен тип – 2

Центърът е разкрит от Община Лесичово като държавно делегирана дейност. Управлението на услугата е възложено на Фонд ИГА от месец януари 2019 г.Прочети още + »

Имате нужда от помощ?

Свържете се с нас