Център за социална рехабилитация и интеграция за правонарушители

 1. Статут

Центърът функционира от 1.07.2012 г. като държавно делегирана дейност към Община Пазарджик, а от 1.09.2012 г. управлението на услугата е възложено на Фондация „Фонд за Превенциа на престъпността – ИГА”.

2. Целеви групи

Основните целеви групи включват:

– лица, освободени от местата за лишаване от свобода;

– лица с условна присъда;

– лица с наказание „Пробация”.

3. Капацитет

Капацитетът на Центъра е 20 души.

4. Цел на социалната услуга

– психо-социална подкрепа и мотивация към позитивна промяна в начина на мислене и поведение у целевата група;

– предотвратяване извършването на нови правонарушения чрез включване на пълен пакет от здравно-консултативни услуги.

5. Дейности

– социално консултиране и посредничество;

– здравно консултиране и посредничество;

– мотивиране и съдействие за продължаване на образованието и обучение за професионална квалификация;

– трудово консултиране и посредничество;

– правно консултиране;

– психологическо консултиране – индивидуално, групово и фамилно;

– трудотерапия;

– групови когнитивно-поведенчески програми, програми за професионално ориентиране и трудова заетост.

6. Екип

– управител;

– двама социални работници;

– трудотерапевт;

– психолог;

– счетоводител;

– хигиенист.