Управителен съвет

Димитър Русинов – Председател на Управителния съвет;

магистър по педагогика


Членове:

            Николай Вълков – Финансов директор;

магистър по икономика


Росица Миразчиева Програмен директор; Управител на Наблюдавано жилище;

бакалавър по социални дейности, магистър по психология


Андрей Момчилов – Мениджър международни проекти;

юрист


Емилия Паунова –  Координатор проекти

зооинженер