Форум по проект „Невидимите, които виждаме“

На 13 октомври, в конферентната зала на хотел „Централ“, София се проведе събитие в рамките на Национална застъпническа кампания по проект „Невидимите, които виждаме“.

„Невидимите, които виждаме“ е част от проект за подобряването на майчиното и детско здраве „С грижа от 0 до 3“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация „Тръст за социална алтернатива“, „Отворено общество“ и „Портикус“. Основната му цел е повишаване възможностите бременни жени и майки, с деца до 3 г. от засегнатите групи, да получават адресна регистрация и документи за самоличност. Водеща организация по проекта е Фондация „Фонд ИГА“, а партньори – Сдружение „Хаячи“ и Сдружение „Инициативи за равни възможности“.

Събитието бе открито от Надя Клисурса – заместник министър на МТСП. Изказване направиха Катя Христова – Вълчева, началник на кабинета на Омбудсмана  и Росица Милкова – ръководител на проект „С грижа от 0 до 3“ на Фондация „Тръст за социална алтернатива“.

Участие във форума взеха представители на Главна дирекция „Национална полиция“, Министерство на вътрешните работи, кметове, представители на Общински администрации, Общински комисии по адресна регистрация и неправителствени организации.