„Цветно утре за нашите деца“ – форум в Монтана

Монтана стана домакин на регионален форум в рамките на национална застъпническа кампания по проект „Цветно утре за нашите деца“. Той е част от проект за подобряване на майчиното и детско здраве сред ромска общност „С грижа от 0 до 3“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на фондации „Тръст за социална алтернатива“- София, „Отворено общество“ и „Портикус“ – Амстердам.

Основната му цел е приемане на нормативни и законодателни промени за осигуряване на универсален достъп до безплатни лекарства за всички деца на възраст от 0 до 3 години.

Проектът се осъществява от коалиция от шест организации: Фондация „Фонд ИГА”, Сдружение „Ларго”, Сдружение „Инициатива за равни възможности”, Сдружение „Жажда за живот”, Сдружение „Клуб на нестопанските организации” и Сдружение „Хаячи”.

Инициативата цели подобрения в детското и майчино здраве чрез провеждане на застъпническа кампания за универсален достъп до лекарства за децата на възраст от 0 до 3 години, като част от устойчива национална лекарствена политика в България.