Проект „Специализирани услуги за деца от ромски общности в конфликт или контакт със закона“

Резюме

Период на изпълнение: 12.10.2022 – 30.04.2024 г.

Източник на финансиране: Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

Размер на финансирането:  129 068, 80 евро.

Бенефициент: Фонд за превенция на престъпността ИГА

Партньори:

 1. Фондация „Рома-Лом“
 2. Фондация за регионално развитие „Рома“- Пловдив
 3. Save a child – Норвегия

 Обща цел: Да въведе и развие ефективен интегриран подход, насочен към подобряване на статута и възможностите на децата в контакт със закона в три ромски общности в България.

 Специфични цели:

 1. Да се увеличи достъпът и качеството на специализирани услуги на деца от ромските общности в общините Пазарджик, Пловдив и Лом чрез пилотиране на три Центъра за консултиране и правна помощ за деца.
 2. Да се насърчи активното участие на ромската общност в общините Пазарджик, Пловдив и Лом.
 3. Да се повиши сътрудничеството с местни институции и заинтересовани страни в трите общини и да се повиши техният капацитет за работа с деца в контакт със закона.

Дейности:

 1. Проучване в трите ромски общности.
 2. Анализ на потенциала и провеждане на консултативен процес в ромските общности на трите региона.
 3. Изграждане на партньорства с ключовите институции и повишаване капацитета им за работа с деца в контакт със закона.
 4. Разработване и внедряване в трите региона на три специализирани услуги „Център за консултиране и правна помощ за деца“.
 5. Сътрудничество с Норвежка организация на всички етапи на проекта.
 6. Визуализация и публичност.

Към сайта на проекта: rdk-zakon.com


 

НОВИНИ

Представяне на проект пред институции и медии

Днес в Пресклуба на БТА, Пазарджик екип на Фонд ИГА представи проект „Специализирани услуги за деца от ромски общности в конфликт или контакт със закона“, Договор МП № 93-00-145/12.10.2022 г.

Проектът цели да се въведе и развие ефективен интегриран подход, насочен към подобряване статута и възможностите на децата в контакт със закона в три ромски общности в България – Пазарджик, Пловдив и Лом. В трите региона ще се разработят и внедрят специализирани услуги „Център за консултиране и правна помощ за деца“. Ще бъде насърчено активното участие на ромската общност, както и подобряване на сътрудничеството с местни институции и заинтересовани страни с цел повишаване на техния капацитет за работа с деца в контакт със закона.

На събитието присъстваха представители на институции, организации, социални услуги и медии.

Проект „Специализирани услуги за деца от ромски общности в конфликт или контакт със закона“ се финансира от Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г., а партньори в изпълнението му са Фонд ИГА (бенефициент по проекта), Фондация „Рома-Лом“, Фондация за регионално развитие „Рома“, Пловдив и Save a child – Норвегия.