Правосъдие

Още от основаването на ИГА през далечната 1998 г. отстояваме философията си, че престъпността е феномен, който се случва в обществото, и именно там могат да бъдат приложени най-успешните решения за неговото преодоляване.

От подкрепата на бивши затворници, през пилотирането на пробацията в България, до внедряването на най-съвременните модели и инструменти за интервенция и превенция, ИГА винаги е била в авангарда на гражданското общество в сферата на правосъдието и сигурността.