Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)

KashtaБългарски фонд за жените и Фондация „Bcause: в помощ за благотворителността в България” подкрепиха поредния проект на Фонд ИГА на тема домашно насилие. Проект „Подкрепа, помощ и защита” стартира в средата на декември и ще продължи до месец май на следващата година. Ще се реализира на територията на Пазарджишка област.

Основната му цел е да осигури навременна и адекватна подкрепа на пострадалите от домашно насилие, както и на тяхната защита, възстановяване и реинтерграция и предоставяне на услуги за работа с извършители на домашно насилие.

Експертите на Фонд ИГА, които работят в Бюрото за консултиране, насочване и подкрепа на жертви на домашно насилие, ще предоставят специализирани консултации и участие в рехабилитационни програми както на жертви, така и на извършители на домашно насилие. За лицата, които не могат да ползват услугите на Бюрото на място, са предвидени мобилни консултации.

Информационна брошура и плакат ще бъдат предоставени на институции от цялата област с цел - информиране за възможностите, които проектът предоставя за целевите групи.

Проектът ще приключи с регионален форум, за участие в който ще бъдат поканени представители на институции от всички общини на област Пазарджик.

 
 
Интерактивна карта на дейностите по „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.” и програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”