Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)

Ob forumОбществен форум, в рамките на проект „Грам превенция е равно на килограм интервенция”, се проведе днес в Конферентната зала на Гранд хотел «Хебър» - Пазарджик

Проектът цели да изследва бариерите за достъп до здравни услуги на уязвими групи от ромски произход - деца от 0 до 3 години и бременни жени - и да търси възможности за подобряване на съществуващата ситуация.

Форумът фокусира общественото внимание върху значението на здравните услуги за уязвими групи с цел да създаде благоприятна обществена среда за взаимодействие и координация при формулиране на бъдещите политики и програми.

В събитието участваха представители на местната власт, експерти от образователни, здравни и социални институции, НПО и здравни медиатори.

Проект "Грам превенция е равно на килограм интервенция" се финансира от Тръста за социална алтернатива.

 
 
Интерактивна карта на дейностите по „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.” и програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”