Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)

Obuch obraz DNВ края на миналата седмица екип на Фонд ИГА проведе обучение по Проект «Превантивни програми за домашно насилие» за прилагане на Програмата за развиване на умения за разпознаване и справяне с домашното насилие в училищата в Пазарджишка област. В обучението се включиха 12 души - директори, педагогически съветници, психолози и преподаватели - представители на училища от Област Пазарджик (по 1 от всяка община).

Експертите, работили по създаването й, представиха нейните цели, съдържание и характеристики, а също и изводите от апробирането й. Участниците бяха подробно запознати с Ръководството за провеждане на Програмата, тъй като целта на обучението е те да бъдат подготвени като обучители на своите колеги от съответната община. Това ще бъде предпоставка за мултиплицирането й на повече места в Област Пазарджик.

Проект «Превантивни програми за домашно насилие» се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен с Министерство на правосъдието. Резултатите от цялостната му реализация ще бъдат представени в средата следващия месец, когато ще се проведе финална Кръгла маса, с участието на представители на институции и организации, ангажирани по темата.

 

 
 
Интерактивна карта на дейностите по „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.” и програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”