Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Andrey MomchilovАлтернативи на лишаването от свобода в България - развитие, състояние и предизвикателства” е статията на Андрей Момчилов, експерт във Фонд – ИГА, публикувана в декемврийския брой на „Журнал за криминология, виктимология и сигурност”, издаван от базираното в Болоня Италианско дружество по виктимология.

Статията е написана във връзка с проект „Намаляване на затворническата популация в Европа”, който се реализира от Фонд за превенция на престъпността - ИГА, в партньорство с институции и организации от Италия, Германия, Белгия, Франция, Шотландия, Латвия и Румъния.

Публикуваната статия е депозирана в библиотеката на Националния научен съвет към италианското правителство.