Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)

KalugerovoДнес в Центъра за социални инициативи и иновации - с. Калугерово, се проведе Информационен ден за домашното насилие. Участваха представители на Общинска администрация - Лесичово, Кметство - Калугерово, социални центрове, читалища, училища и детски градини от селата Калугерово, Лесичово, Динката и Щърково.

Бяха представени проекта с неговите цели и дейности, Програмата за развиване на умения за разпознаване и справяне с домашното насилие в училищата в Пазарджишка област, както и Анализ на ситуацията с домашното насилие в Област Пазарджик: състояние, характеристики, особености, специфични проблеми, взаимодействие на институциите.

Това е вторият информационен ден в рамките на Проект «Превантивни програми за домашно насилие», който се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен с Министерство на правосъдието.

 
 
Интерактивна карта на дейностите по „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.” и програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”