Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)

ОInfo Batakт месец май тази година Фонд за превенция на престъпността ИГА изпълнява Проект «Превантивни програми за домашно насилие». В рамките на проекта е предвидено провеждането на 3 Информационни дни в общински центрове на областта, в които не е провеждана информационна кампания по тази тема. Фонд ИГА работи по проблема домашно насилие от 10 години. Такива кампании вече са провеждани в общините Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Белово, Стрелча и Велинград. С настоящия проект кампанията разширява обхвата си с общините Батак, Лесичово и Септември.

Първият Информационен ден се състоя на 10 септември в залата на Общински съвет - Батак. Участваха представители на Общинска администрация, Общински съвет, институции на територията на общината, читалища и училища, граждански организации, клубове, граждани.

Събитието се проведе с любезното съдействие на Община Батак.

Проект «Превантивни програми за домашно насилие» се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 93-00-167 от 17.05.2018 г г, сключен с Министерство на правосъдието.

 
 
Интерактивна карта на дейностите по „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.” и програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”