Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
02 07 18Обучителен семинар по Проект „Превантивни програми за домашно насилие” се проведе в края на миналата седмица в конферентната зала на хотел «Елбрус», Велинград.

Участваха представители на Окръжен и Районен съд - Пазарджик, Районна прокуратура, Областна дирекция на полицията и РУП – Пазарджик, Регионална дирекция «Социално подпомагане» и Дирекция «Социално подпомагане» - Пазарджик, КСУДС - Пазарджик, Община Лесичово, ВУИ - Ракитово и др. В заниманията се включи е екипът на Фонд ИГА, който работи по проекта с жертвите и извършителите на домашно насилие.

Целите и дейностите на проекта бяха презентирани от ръководителя му, а работата в Бюрото за консултиране, насочване и подкрепа от експерта по социални дейности Валентина Гешева.

Основен лектор на семинара бе доц. Владимир Велинов, който представи темите: «Домашното насилие - прилики и различия с психопатологията», «Криминологични аспекти на агресията» и «Относно поведението в интимните съпружески отношения». Лекциите и презентациите бяха редувани с работа по представени казуси, практически занимания и дискусии.

Участниците се включиха активно в разискванията и споделиха своя опит, конкретни казуси и интересни идеи за бъдеща работа. Те отново ще се срещнат в края на проекта, когато на Кръгла маса ще споделят впечатленията си от изпълнението му, както и цялостното развитие на проблема домашно насилие.

Проектът се изпълнява от Фонд за превенция на престъпността ИГА по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 93-00-167 от 17.05.2018 г г, сключен с Министерство на правосъдието.

 
 
Интерактивна карта на дейностите по „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.” и програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”