Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
1-200618Заключителната конференция по Проект "Консултираме, насочваме, подкрепяме" се проведе на 19-ти юни в Конферентната зала на Гранд хотел «Хебър» - Пазарджик.
Основната цел на проекта е намаляване проявите на домашно насилие и негативните последствия върху жертвите и обществото; защита на пострадали от домашно насилие - реинтеграция и възстановяване на жертвите.
В работата на конференцията се включиха Надя Клисурска - народен представител, Гинче Караминова - зам.-директор на СОУ "Д. Гачев", Тодор Гроздев - журналист, както и представители на институции, ангажирани с темата, неправителствени организации и медии.
2-200618Резултатите от проекта бяха презентирани от Мариана Бойрикова - ръководител на проекта  и Валентина Гешева - ръководител на екипа на Бюрото за консултиране, насочване и подкрепа, към Фонд - ИГА.
Своят опит споделиха представители на Дирекция „Социално подпомагане”, Областна дирекция на полицията и управителят на Кризисен център за лица и деца, пострадали от насилие - Пещера.
Този проект стана възможен благодарение на финансовата подкрепа на Български фонд за жените.

 

 

 
 
Интерактивна карта на дейностите по „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.” и програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”