Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Фонд за превенция на престъпността ИГА започва изпълнението на проект „Превантивни програми за домашно насилие”, който се финансира от Министерство на правосъдието и ще продължи до месец ноември тази година.
Основната му цел е да се намалят проявите на домашно насилие и негативните последствия върху жертвите и обществото, но дейностите преследват и други цели като: осигуряване защита на пострадали от домашно насилие чрез тяхната реинтеграция и възстановяване; намаляване проявите на домашно насилие чрез преминаване на извършителите през Специализирана програма; повишаване компетентността на представители на институциите за налагане на мерките за защита от домашно насилие; повишаване чувствителността на подрастващите по проблема „домашно насилие” и развиване на умения за разпознаване и справяне с домашното насилие.
Това е шестият проект на тема домашно насилие, който Фонд ИГА реализира от 2009 г. до сега. За този период през Бюрото за консултиране, насочване и подкрепа на организацията са преминали над 300 жертви на насилие; проведени са над 130 психологически и 100 юридически консултации; работено е с 24 семейни двойки (медиация); около 40 жени и деца са насочени за настаняване в Кризисен център.
Проектът ще приключи с Кръгла маса през месец октомври, когато ще бъдат представени резултатите от реализацията му.
Проект «Превантивни програми за домашно насилие» се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 93-00-167 от 17.05.2018 г г, сключен с Министерство на правосъдието.

 

 

 

 
 
Интерактивна карта на дейностите по „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.” и програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”