Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Obuchenie ZPDОбучителен семинар за специалисти, работещи в социалните услуги, се проведе вчера в сградата на Общинска администрация - Пазарджик. Семинарът се реализира от Националния алианс за социална отговорност (НАСО) и Фонд за превенция на престъпността ИГА. Домакин на събитието бе Община Пазарджик.
Събитието е съфинансирано по проект „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в контакт със закона“ на Фондация „Велукс“. В рамките на проекта от месец май в Пазарджик функционира Център за права на децата (ЦПД), чиято дейност се управлява и координира от Фонд ИГА.
Темата на обучението «Същност и превенция на домашното насилие сред потребителите на социални услуги», събра над 30 представители на социалните услуги от цялата област, включително Пловдив. В програмата на семинара беше включена темата „Правни аспекти на домашното насилие. Специфика на процедурите при деца - жертви на домашно насилие», представена от Мариана Шотева - председател на Административен съд, Пазарджик. Валентина Гешева - управител на ЦСРИ за правонарушители към Фонд ИГА и експерт на ЦПД, представи: Същност на домашното насилие; Фактори; Специфика при работа с жертви на домашно насилие; Особености на извършителите на домашно насилие.
След представяне на основните теми, семинарът продължи с практически упражнения, представяне на казуси от практиката и дискусия.

 

 

 

 
 
Интерактивна карта на дейностите по „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.” и програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”