Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)

viz-lesichovo


Gr Les (2)В края на миналата седмица децата от клуб „Градина“ на ОУ „Кочо Честименски“, с. Динката, засадиха 32 овощни дръвчета. Дейността е част от Проект  „Системен интеграционен модел „Динката“ - за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община Лесичово“ (Договор № BG05M9OP001-2.018-0021-2014BG05M2OP001-C01.

Заедно с тях в мероприятието се включиха и деца от другите клубове, както и 10 озеленители, също наети по проекта. Преди засаждането във физкултурния салон се проведе среща на децата, учителите и медиаторите, участници в проекта, със заместник-кмета на община Лесичово Веселина Милкова.

Gr Les (1)Въпреки дъжда, децата с ентусиазъм засадиха дръвчетата в двора на училището.

Проектът се  финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. www.eufunds.bg

 Проект „Системен интеграционен модел „Динката“ – за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община Лесичово“, Договор № BG05M9OP001-2.018-0021-2014BG05M2OP001-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 
 
Интерактивна карта на дейностите по „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.” и програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”