Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
DN 5Днес в Пресклуба на БТА - Пазарджик беше представен Проект "Консултираме, насочваме, подкрепяме". Основната му цел е намаляване проявите на домашно насилие и негативните последствия върху жертвите и обществото; защита на пострадали от домашно насилие - реинтеграция и възстановяване на жертвите.

Проектът се финансира от Български фонд на жените, обхваща територията на Област Пазарджик и ще продължи да края на месец юни тази година.

От началото на февруари в в офиса на Фонд ИГА функционира Бюро за консултиране, насочване и подкрепа. В него експерти на организацията предоставят първоначална консултация на жертвите на домашно насилие, потърсили помощ и подкрепа, а при необходимост те ще бъдат консултирани от психолог и юрист. Проектът ще завърши със заключителна конференция за институции, организации и медии, ангажирани по темата. Ще бъдат представени и анализирани както резултатите по проекта, така и цялостната дейност на организацията в областта на домашното насилие.

Създаден е линк на проекта в сайта на Фонд ИГА за цел представяне съдържанието, целите и текущите дейности по проекта. Ще бъде отпечатана и разпространена информационна дипляна за популяризиране на възможностите, които проектът предоставя за жертвите на домашно насилие.

В представянето участваха експерти и специалисти от институции, които работят в тази област, неправителствени организации и медии.

Този проект стана възможен благодарение на финансовата подкрепа на Български фонд на жените.

 
 
Интерактивна карта на дейностите по „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.” и програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”