Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
DN psichОт началото на месец февруари екип на Фонд ИГА работи по проект "Консултираме, насочваме, подкрепяме", чиято основна цел е намаляване проявите на домашно насилие и негативните последствия върху жертвите и обществото.
До този момент в Бюрото за консултиране, насочване и подкрепа към организацията помощ от експертите са потърсили 12 жени. Всички те са били обект на домашно насилие от страна на съпрузи, деца или други лица, с които имат родствени отношения. Осем от тях са получили психологическа подкрепа, която се изразява в индивидуално психологическо консултиране. На четири от жертвите е оказана и юридическа подкрепа, касаеща информиране за правата им и процедурата за разглеждане на дела, съгласно Закона за защита от домашно насилие (ЗЗДН). Една от жените е настанена и в Кризисен център. Настаняването й се е извършило по нейно желание, със съдействието на социалните служби и управителя на социалната услуга.
Анализът на случаите до момента показва, че преобладаващи са случаите, в които съпругът е извършил насилие над съпругата.
Една от основните задачи на специализираната подкрепа е да се повиши мотивацията на жертвите да търсят правата си, съгласно ЗЗДН.
Проектът се финансира от Български фонд за жените и ще продължи до края на месец юни тази година.

 

 
 
Интерактивна карта на дейностите по „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.” и програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”