Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)

Zakl konfЗаключителен форум по проект „Да живеем без домашно насилие!“ се проведе в петък в Гранд хотел „Хебър“, Пазарджик.

Бяха представени резултатите от проекта, проведеното проучване сред потребители на социални услуги за преживяно насилие преди ползване на услугата, както и новосъздадената Превантивно-рехабилитационна програма за лица, преживели домашно насилие, потребители на социални услуги

Форумът завърши с дискусия относно ролята и взаимодействието на институциите за противодействие на домашното насилие.

Участваха представители на институции и организации, свързани с темата: Районен съд - Пазарджик, Районна прокуратура, Районно управление на полицията, Регионална дирекция „Социално подпомагане“, Отдел „Закрила на детето“, Областна администрация, МКБППМН, МКБТХ, КСУДС, Кризисен център - Пещера и др.

Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-160/08.06.2020 г., сключен с Министерство на правосъдието.

 
 
Интерактивна карта на дейностите по „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.” и програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”