Awards

Regional Fund - IGA, Pazardjik won an international award! Personally Her Royal Highness the Princess Royal presented the International Community Justice Awards!

 

Regional Fund - IGA was the only non-government organization that won the prestigiousInternational Community Justice Award 2004.
 
 

Award for Fund – IGA, handed from the mayor of Madison, Mr. Jerry Gist /USA/, for “demonstrated outstanding ability in your chosen field of endeavor, and have worked for the welfare and progress of Bulgaria” 2007


Award for Fund – IGA by Sofia municipality for “development of an effective model for inter-agency cooperation during the implementation of European projects in partnership with Sofia municipality” 2007.
 
 
Bulgarian (Bulgaria)English (United Kingdom)
There are no translations available.

Zakl konfЗаключителен форум по проект „Да живеем без домашно насилие!“ се проведе в петък в Гранд хотел „Хебър“, Пазарджик.

Бяха представени резултатите от проекта, проведеното проучване сред потребители на социални услуги за преживяно насилие преди ползване на услугата, както и новосъздадената Превантивно-рехабилитационна програма за лица, преживели домашно насилие, потребители на социални услуги

Форумът завърши с дискусия относно ролята и взаимодействието на институциите за противодействие на домашното насилие.

Участваха представители на институции и организации, свързани с темата: Районен съд - Пазарджик, Районна прокуратура, Районно управление на полицията, Регионална дирекция „Социално подпомагане“, Отдел „Закрила на детето“, Областна администрация, МКБППМН, МКБТХ, КСУДС, Кризисен център - Пещера и др.

Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-160/08.06.2020 г., сключен с Министерство на правосъдието.

 
 
Интерактивна карта на дейностите по „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.” и програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”