Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
ZPD 19.12През миналата седмица в Община Пазарджик се проведе обучение на тема “Процедура при разглеждане на наказателни дела при непълнолетни извършители на престъпления. Мерки за противодействие на трафика на деца”. Обучението се организира от Фонд за превенция на престъпността ИГА и МКБППМН, Пазарджик, в рамките на проект „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в контакт със закона“, финансиран от Фондация „Велукс“. Фонд ИГА е партньор на Националната мрежа за децата (НМД) в изпълнението му.

Андрей Момчилов – експерт на Фонд ИГА, представи основните цели и дейности по проект „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в контакт със закона“. Красимир Комсалов - съдия в Районен съд, Пазарджик запозна участниците с процедурата за разглеждане на наказателни дела при непълнолетни извършители, същността на трафика на деца, както и наказателните мерки съгласно българското законодателство. Секретарят на на МКБППМН към Община Пазарджик Бисерка Трайкова представи постиженията на Комисията през 2017 г.

Това е поредното събитие в рамките на проекта, което информира специалистите и широката общественост по темата „деца в конфликт и в контакт със закона”.

 
 
Интерактивна карта на дейностите по „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.” и програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”