Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Kamp ZPDДнес в Пазарджик беше даден официален старт на Кампанията „За по-човечно детско правосъдие“ на Националната мрежа на децата (НМД), която цели промяна на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Кампанията ще представи по интересен начин на медиите и обществеността темата за нуждата от спешна реформа в детското правосъдие, ще провокира интереса на родители и активни граждани. Важен елемент от нея е и запознаването с целите и дейностите по проект „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в контакт със закона“, включително новосъздадените Центрове за права на децата

Людмил Спасов, регионален координатор на НМД, подробно представи кампанията, а Андрей Момчилов, експерт на Фонд ИГА, запозна участниците с дейността на Центъра за права на децата в Пазарджик, създаден в рамките на проекта и управляван от ИГА.

Беше излъчен изключително интересен видеоклип - социален експеримент, който Национална мрежа за децата е направила с участието на родители.

Ако детето ви открадне дъвка, какво ще направите? А ако открадне телефон? Има ли наистина „ничии“ деца в България? Как бихме се почувствали ние, ако нашето дете бъде наказано така, както наказват в интернатите и Детска педагогическа стая?

Кампанията „За по-човечно детско правосъдие“ ще продължи в цялата страна. Крайната й цел е промяна на нагласите на все по-голяма част от обществото към децата с проблемно поведение и осъзнаването, че те имат нужда от подкрепа и са деца в риск, а не престъпници.

 
 
Интерактивна карта на дейностите по „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.” и програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”