Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Obuch ZPDСеминар на тема “Семейно-груповата конференция - успешна практика във възстановителното правосъдие за деца и младежи в конфликт и контакт със закона“ се проведе на 28 и 29 март в офиса на Фонд ИГА.

Обучителното събитие е по инициатива на Националната мрежа за децата и е част от дейностите по проект “Центрове за правата на децата в конфликт или в контакт със закона в България“, който Фонд ИГА изпълнява от 2017 г.

Целта на семинара бе да запознае участниците с основните модели и практики във възстановителното правосъдие за деца, както и със същността и начина на провеждане на семейно-груповите конференции. Обучението е насочено към различни специалисти: представители на полицията, социалните услуги, образователната сфера и др., които да получат подкрепа за създаването на местен модел на семейно-груповата конференция в подкрепа на работата им с млади правонарушители.

В обучително мероприятие участваха представители на институции и организации от Пазарджик, свързани с темата: екипът на Центъра за права на децата (Фонд ИГА), отдел „Закрила на детето” (Дирекция „Социално подпомагане”), инспектори от Детска педагогическа стая (Районно управление на полицията), МКБППМН, Областна служба „Изпълнение на наказанията”, КСУДС, ЦНСТ, БЧК и педагогически съветници.

 
 
Интерактивна карта на дейностите по „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.” и програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”