Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
67 KluboveВ рамките на eдна от дейностите по проекта, с цел съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда, се реализират Клубове по интереси, които събират децата за полезни и приятни занимания и дейности.

Клуб „Шекспир и приятели“ е театрален клуб, в който вземат участие 20 ученици с интереси в областта на сценичните изкуства. Те подготвят и изнасят театрални постановки и други спектакли по произведения на известни автори. В Арт клуб „Работливи пчелички“ участват също 20 ученици от училището. Те изработват различни изделия от глина, хартия и прежда по идеи както на ръководителя на клуба, така и на самите деца. Третият клуб е „Оркестър за духова музика”, в който са включени 25 деца, разделени в две групи. Функционират и 2 спортни клуба. Първият е „Спортен клуб по хокей на трева”, в който участват 12 деца. Толкова са се записали и в „Спортен клуб по ръгби”. Двата спорта, които се практикуват в клубовете, са не само изключително интересни за младите хора, но и полезни за изграждането на дисциплина, спазване на здравословен начин на живот и възпитаване на ценности като уважение на противника, чест и отговорност. Извънкласна дейност се реализира и в рамките на Клуб „Български и ромски фолклор“. Интересът към него е много голям - за участие са се записали 25 деца. В рамките на клуба се разучават и представят традиции и обичаи на българския и ромския етнос.

Проект „Училище за амбиции” се финансира Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове и ще продължи до края на 2018 година.

 

 

 
 
Интерактивна карта на дейностите по „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.” и програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”