Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
ZPD ProgramaПрез месец ноември  Центърът за права на децата, който функционира към Фонд ИГА от месец май тази година, реализира програма за превенция трафика на хора. Тя е разработена съвместно между  специализиран екип на ИГА и магистрат от Районен съд - Пазарджик.

Пред младежи от Центъра за подкрепа на личностното развитие в Пазарджик бяха разгледани теми като превенция трафика на хора, видове трафик, наказателна отговорност, рискове от трафика. Бяха засегнати и части от наказателното право, които дават информация за мерките срещу извършителите на трафик.

Целта на програмата е да запознае участниците със същността на трафика, последиците от него и местата, където потърпевшите могат да получат помощ.

Програмата е част от проекта на Фонд ИГА „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в контакт със закона“, финансиран от Фондация „Велукс“.

Предвижда се програмата за продължи и през следващата година, като за част от сесиите ще бъдат поканени представители на Местната комисия за трафик на хора към Община Пазарджик.

 

 
 
Интерактивна карта на дейностите по „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.” и програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”