Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Novina SUСтуденти от магистърската програма "Педагогика на девиантното поведение" към Факултета по педагогика на Софийския университет "Св. Климент Охридски" посетиха през изминалата седмица офиса на Фонд за превенция на престъпността - ИГА. Основната им цел бе да се запознаят с дейността на организацията и услугите, които тя предоставя на лица, освободени след изтърпяване на наказанието "лишаване от свобода".
Деветимата студенти, заедно с преподавателката си доц.д-р Йонка Първанова, се срещнаха с част от екипа на Фонд – ИГА и се запознаха с цялостната дейност на организацията. След това посетиха Центъра за социална рехабилитация и интеграция на правонарушители, където изслушаха информация за неговото развитие и функциониране от управителя му Валентина Гешева. Те проявиха интерес и към работата на специалистите преди стартирането на Центъра - как са започнали през 2002 г., какви са били трудностите, как са били преодолявани и как е създадена делегираната услуга.


 

 

 
 
Интерактивна карта на дейностите по „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.” и програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”