Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Predst ZPD (2)Днес, в Националния пресклуб на БТА – Пазарджик, пред институции и медии официално бе представен Центърът за правата на децата. Той е създаден в рамките на проекта на Националната мрежа за децата (НМД) “Развиване на Центрове за правата на децата в конфликт или в контакт със закона в България“, финансиран от Фондация „Велукс“.
Основната му цел е да подкрепи реформата в областта на детското правосъдие като обедини и стъпи на съществуващите и натрупани опит, знания и експертиза, за да се развият и приложат услуги, които гарантират правата на децата и младите хора, жертви или свидетели на престъпления, с поведенчески проблеми, в Predst ZPD (1)конфликт или в контакт със закона.
На територията на Община Пазарджик услугата ще се предоставя от Фонд за превенция на престъпността - ИГА, лицензиран доставчик на социални услуги.
Основните дейности, които ще изпълнява екипът на Центъра, са информиране, превенция и консултиране на деца и техните родители с цел да се гарантира спазването на правата им. ЦПД е социална услуга от иновативен тип в общността, която е във връзка с всички социални, образователни, здравни и други услуги в Община Пазарджик.
Проектът и дейността на ЦПД бяха представени от Андрей Момчилов - юрист на Центъра, Димитър Русинов - председател на УС на Фонд - ИГА и Людмил Спасов - регионален координатор на Националната мрежа на децата.

 
 
Интерактивна карта на дейностите по „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.” и програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”