Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
KZ Bl8905 лв. събра до този момент Благотворителната кампания за набиране на средства за подобряване на достъпа и условията в Кризисния център за лица и деца, пострадали от насилие - Пещера.

Набрани от дарения - 4800 лв., от търга на картините са събрани 1610 лв., от продажбата на сувенири, изработени от децата и екипа на Кризисния център - 360 лв, от продажбата на талони/куверти за участие в благотворителната томбола - 2135 лв.

Екипите на Фонд ИГА и Кризисният център благодарят най-сърдечно на всички дарители и участници в кампанията. Тя ще продължи до окончателното събиране на необходимата сума - 30 000 лв., която ще се използва за изграждане на асансьор за достъп до услугата, която се намира на петия етаж.


 

 
 
Интерактивна карта на дейностите по „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.” и програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”