Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
AL PzНа 19-ти юли, последователно в Пазаржик (10.30 ч) и Пловдив (14 ч.), беше представен Проект Алтернативно лято - 2”, изпълняван от Фонд за превенция на престъпността – ИГА.
Основната му цел е да изгради социално отговорно поведение и осъществи ефективна превенция на актуалните форми на зависимости и нарастващата агресия сред 120 млади хора от всички целеви групи на програмата (от 15 до 29 г.), живеещи на територията на областите Пазарджик и Пловдив, като по този начин подобри качеството на живот и средата, в която живеят.
По проекта ще се проведат 4 дискусионни форума за тестване на предложените AL Plдейности; 2 обучения в рамките на 2 програми за превенция на зависимости и агресивно поведение за общо 120 деца и младежи в Пазарджик и Пловдив; 2 изнесени тренинга - „Екип Юндола” и „Алтернативно лято” с общо 40 участници. Единият ще се проведе от специализиран екип под ръководството на актрисата Мая Бежанска, а вторият - под ръководството на опитния планинар и ръководител на екстремни експедиции Генади Матвеев.
Проектът се финансира от Министерство на младежта и спорта, Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2017 г., и ще продължи 3 месеца.
Проектът, неговите цели и задачи, целеви групи и предстоящи дейности бяха представени от Димитър Русинов, Мая Бежанска и Генади Матвеев.

 

 

 

 
 
Интерактивна карта на дейностите по „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.” и програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”