Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)

 

DN Les-(1)DN Les-(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

След Пещера информационен ден по проект Да живеем без домашно насилие” се проведе и в Лесичово. Събитието се състоя на 18 септември в зала на Народно читалище «Отец Паисий - 1890». Присъстваха представители на институции и социални услуги от Лесичово, Церово и Динката.

В програмата на информационния ден бяха презентирани три теми: Проект „Да живеем без домашно насилие“, неговите цели, задачи и дейности; Домашното насилие сред потребителите на социални услуги - резултати от проучване в рамките на проекта; Домашното насилие по време на извънредното положение.

Информационният ден приключи с дискусия за взаимодействието на институциите по противодействие на домашното насилие.

Събитието се проведе със съдействието на Община Лесичово

Проектът се финансира от Министерство на правосъдието и цели навременна и адекватна подкрепа на пострадалите от домашно насилие, както и услуги за работа с извършите ли на домашно насилие.

 
 
Интерактивна карта на дейностите по „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.” и програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”