Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)

Zakl konf (2)Заключителна конференция по Проект „Програми и услуги за превенция и защита от домашно насилие” се проведе вчера в конферентната зала на Гранд хотел „Хебър”, Пазарджик. Проектът се изпълнява от Фонд за превенция на престъпността ИГА и се реализира на територията на област Пазарджик в периода 21 май-21 октомври 2019 г.

Във форума взеха участие представители на институции и организации, които имат отношение към темата.

Приветствие към тях поднесе Стефан Мирев -  областен управител на Област  ПазарджикZakl konf (1).

В рамките на програмата на конференцията бяха представени резултатите от проекта, дейността на Бюрото за консултиране, насочване и подкрепа на жертви на домашно насилие, работата с жертвите на насилие и извършителите на насилие, както и доклада от проведения мониторинг на прилагането на ЗЗДН в Пазарджишки съдебен регион за 2015-2018 г.

Във втората част на форума представители на основни институции, с ангажимент по проблема, споделиха опит и практики, както и идеи за бъдеща съвместна работа и усъвършенстване на координационния механизъм.

Конференцията завърши с дискусия.

Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с регистрационен №93-00-154/21.05.2019 г., сключен с Министерство на правосъдието.

 
 
Интерактивна карта на дейностите по „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.” и програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”