Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
NMD ZPD 2Работна среща на на Регионалния съвет на НМД за Югозападен Централен регион в Пазарджик завърши с посещение в офиса на Фонд за превенция на престъпността ИГА. Цел на посещението бе Центърът за права на децата (ЦПД), който работи към организацията от месец май тази година. Той е създаден в рамките на проект „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в контакт със закона“, финансиран от Фондация „Велукс“.

NMD ZPD 1Участниците в срещата, представители на институции и социални услуги от Пловдив, Пазарджик, Лесичово, Септември, София и Русе, се запознаха с дейността на Центъра, срещнаха се с екипа, с който дискутираха целите и задачите на услугата, а накрая разгледаха и помещенията, предоставени от ИГА за дейността на ЦПД.

 

 

 
 
Интерактивна карта на дейностите по „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.” и програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”