Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
TSAЗа трета поредна година Фонд за превенция на престъпността - ИГА реализира проект „Готови за училище 2016-2017 г.”, финансиран от Фондация „Тръст за социална алтернатива“, съвместно с фондация „Америка за България“. Изпълнението на проекта бе в рамките на 9 месеца (от септември 2016 до май 2017 г.).
В началото на учебната година проектът бе представен пред кметове, директори на детски градини и учители от районите на детските градини, с които работи Фонд - ИГА. С директорите беше проведено и обучение.
През изминалата учебна година Фонд - ИГА беше отчетна организация за 31 детски градини на територията на цялата страна, с обхванати 230 деца, и мониторираща организация за 5 детски градини от Област Пазарджик.
В рамките на проекта се покриваха такси за посещение в детска градина на деца от уязвими общности на възраст от 4 до 6 г.
Отчетени са положителни резултати, увеличена е значително посещаемостта да децата, на които са заплащани таксите. Тези деца повишават и своята училищна готовност и получават шанс за по-добро образование и по-добри работни места.
Проектът ще продължи и през учебната 2017-2018 година.

 

 

 
 
Интерактивна карта на дейностите по „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.” и програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”