Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
AL 1Вчера, в голямата на Младежки дом - Пазарджик, бяха представени резултатите от изпълнението на проект Алтернативно лято - 2”.

Презентация за изпълнението му направи Димитър Русинов - председател на УС на Фонд ИГА. В събитието, със свои презентации, видеоматериали и кратки етюди, се включиха актрисата Мая Бежанска и Генадий Матвеев - ръководители на двата тренинга, както и част от участниците в тях, които официално получиха своите сертификати.

Основната цел на проекта бе да изгради социално
отговорно поведение и осъществи ефективна превенция на актуалните форми на зависимости и AL 2нарастващата агресия сред 120 млади хора от всички целеви групи на програмата, живеещи на територията на областите Пазарджик и Пловдив, като по този начин подобри качеството на живот и средата, в която живеят.

Проведоха се
4 дискусионни форума с общо 42 участника за тестване на предложените дейности; 120 деца преминаха обучение по програми за превенция на агресията и зависимости; 40 деца и младежи участваха в 4 изнесени тренинга: „Екип Юндола”, с ръководител Мая Бежанска и „Алтернативно лято”, с ръководител Генадий Матвеев.

Финалното събитие завърши с младежка дискотека.

 
 
Интерактивна карта на дейностите по „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.” и програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”