Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)

DN-1 09.2020Информационен ден по проект Да живеем без домашно насилие” се проведе на 4 септември в Пещера.

В пленарната зала на Общинския съвет се събраха експерти от институции и организации, за които темата представлява интерес, включително представители на Общинска администрация - Пещера.

Целта на събитието бе да популязира проекта, Закона за защита от домашно насилие, както и дейността на Бюрото за консултиране, насочване и подрепа на жертви на насилие: предоставяне на психологически, юридически и социални консултации, както и прилагането на Специализирана програма за извършители на домашно насилие.

В рамките на месец септември в още два общински центъра на област Пазарджик ще се проведат информационни събития.

Проектът се финансира от Министерство на правосъдието и цели навременна и адекватна подкрепа на пострадалите от домашно насилие, както и услуги за работа с извършители на домашно насилие.

 
 
Интерактивна карта на дейностите по „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.” и програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”