Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)

Info PanagiurishteС форуми във Велинград - на 5-ти септември, и Панагюрище - на 13-ти септември, приключи информационната кампанията за домашното насилие по проект «Програми и услуги за превенция и защита от домашно насилие”. В нея се включиха над 80 души, представители на общински администрации, институции на територията на общините, общински съветници, читалища, училища и граждански организации.

Резултатите от проекта ще бъдат представени на заключителна конференция през месец октомври в Пазарджик.

Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен с Министерство на правосъдието.

 
 
Интерактивна карта на дейностите по „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.” и програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”