Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)

ZPD LesichovoНа 14-ти декември екип на Центъра за права на децата - Пазарджик, проведе информационна среща в Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания в с.Лесичово. 

Срещата е част от проект „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в контакт със закона“ на Фондация „Велукс“. В рамките на проекта от месец май 2017 г. в Пазарджик функционира Център за права на децата, чиято дейност се управлява и координира от Фонд ИГА.

Основната тема на информационното събитие бе свързана с превенцията на рисковото поведение сред децата и младежите от социалната услуга. Участниците имаха възможност да задават въпроси, изказват мнения, както и да дават предложения за нещата, които биха искали да променят в своя живот. Засегнати бяха и въпроси по превенцията на ХИВ и СПИ като част от рисковото поведение на подрастващите. 

Срещата бе приета с голям интерес и определена от всички участници като полезна и много ползотворна. 

 
 
Интерактивна карта на дейностите по „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.” и програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”