Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)

Kr masaДнес в хотел „Домейн Пещера” се проведе Кръгла маса по Проект „Всички заедно за силно и равно начало”. Тема на форума бe обхватът на децата в детските градини и значението на ранното образование и развитие. Участваха детски учители, директори на детски градини, институции, които имат отношение към темата, както и представители на бизнеса, неправителствения сектор и медиите.

На Кръглата маса бяха представени важни констатации относно инвестициите в ранното детско развитие и основни резултати от проучването и оценката на въздействието от изпълнението на проект „Готови за училище”.

В центъра на Дискусията бяха поставени следните акценти: Как да направим детските градини привлекателни за уязвимите групи, но и не само за тях; Привличане на родителите като съмишленици и съюзници; Какво да се направи, за да се премахнат таксите за всички -  кампании, разговори и участие на високо ниво при взимане на решения, публични обсъждания и др.; Партньорство и взаимодействие на заинтересованите страни за повишаване на обхвата и резултатни програми и мерки за ранно детско развитие.

Проект „Всички заедно за силно и равно начало” се финансира от Тръста за социална алтернатива и се изпълнява от 17 организации в цялата страна. За област Пазарджик водеща организация е Фонд за превенция на престъпността ИГА.

 
 
Интерактивна карта на дейностите по „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.” и програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”