Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)

Sem Vel (2)В края на миналата седмица във Велинград се проведе обучителен семинар по Проект «Програми и услуги за превенция и защита от домашно насилие». Обучението бе за представители на институции, ангажирани с проблема домашно насилие, и магистрати, работещи по прилагане мерките на ЗЗДН.

Екипът, работещ по проекта, представи дейността на Бюрото за консултиране, насочване и подкрепа, профила на извършителите, както и Специализираната програма за работа с тях.
Sem Vel (1)

Гостуващите лектори, психолог и юрист, направиха презентации по темите: Джендър различия или психология на насилието в семейната система; Психологична консултация и брачна терапия в случаите на домашно насилие; Домашното насилие - аспекти в юридическата практика; и Домашното насилие като престъпление.

Обучението завърши с изключително ползотворна дискусия, в която бяха коментирани промените в НК по тази тема.

Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен №93-00-154/21.05.2019 г., сключен с Министерство на правосъдието.

 

 
 
Интерактивна карта на дейностите по „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.” и програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”