Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)

Turski-proektСеминар-дискусия по темата за социалната и професионалната реинтеграция на млади правонарушители, преминали през системите за младежко правосъдие в България и Турция, се проведе във вторник в Конферентната зала на хотел «Хебър» - Пазарджик. В рамките на събитието гостите представиха състоянието на системата за младежко правосъдие в Република Турция, а професионалисти от двете страни обмениха опит и идеи за подобряване положението на младите хора, попаднали в конфликт със закона. Участие в дискусията взеха представители на редица местни институции и организации, имащи отношение към младежкото правосъдие и закрилата на децата.

Преди форума колегите от Турция посетоха офиса на Фонд ИГА и се запознаха с екипа и дейността на организацията.

Проект "Afresh" ("На чисто") се реализира от турската фондация TCYOV, в партньорство с Фонд ИГА и италианското сдружение Il Vergante. Проектът цели да проучи възможностите за подобряване на процесите по реализиране на правосъдието по отношение на млади правонарушители в Република Турция и тяхното реинтегриране в обществото.

 
 
Интерактивна карта на дейностите по „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.” и програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”