Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
P1040202На 27-ми януари, от 14.00 часа, в Пресклуба на БТА - Пазарджик се проведе Кръгла маса по Проект „Срещу невидимото насилие”.
Проектът цели осигуряване на навременна и адекватна защита, възстановяване и реинтерграция на пострадалите от домашно насилие и услуги за работа с извършителите на домашно насилие, намаляване проявите му и негативните последствия върху жертвите и обществото.

Цел на събитието бе представяне на резултатите от проекта и взаимодействието с институциите по проблема домашно насилие. Беше представена и дейността на Бюрото за консултиране, насочване и подкрепа на жертви на домашно насилие - резултати, тенденции, изводи. Направените първоначални оценки на риска от извършване на домашно насилие бяха презентирани и коментирани от експерти, както и от участниците във форума - представители на институции и организации, с отношение към темата.
Кръглата маса приключи с дискусия.
Проект „Срещу невидимото насилие” се финансира от Министерство на правосъдието, на основание чл. 19, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за защита от домашно насилие и се реализира от Фонд за превенция на престъпността - ИГА.