Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)

Kr.masaКръгла маса за финализиране на проект „Превантивни програми за домашно насилие” се проведе вчера в конферентната зала на Гранд-хотел „Хебър”. Участие във Форума взеха представители на Районна прокуратура, Районен съд, Районно управление на полицията - Пазарджик, Регионална дирекция „Социално подпомагане”, Дирекция „Социално подпомагане” - Пазарджик, Затвора, Областна администрация, МКБППМН, Местната комисия за борба с трафика на хора, Кризисния център за лица и деца, пострадали от насилие - Пещера, Общинска администрация - Лесичово, Български червен кръст, Комплекса за социални услуги на лица и семейства, ЦСРИ от Пазарджик и общината, общински съветници, директори на училища, психолози и медии.

В рамките на програмата бяха представени резултатите от проекта, Анализът на ситуацията с домашното насилие в област Пазарджик, дейността на Бюрото за консултиране, насочване и подкрепа на жертви на домашно насилие и Програмата за развиване на умения за разпознаване и справяне с домашното насилие в училищата в Пазарджишка област.

Във втората част на форума се проведе оживена дискусия, в която се включиха всички участници.

Проект „Превантивни програми за домашно насилие” се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 93-00-167 от 17.05.2018 г., сключен с Министерство на правосъдието.

 
 
Интерактивна карта на дейностите по „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.” и програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”