Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)

Nagrada (2)Националният алианс за социална отговорност (НАСО) връчи днес две награди на Фонд ИГА по време на международен форум във Варна, посветен на 10-годишното активно и резултатно европейско и национално партньорство в областта на социалните услуги и заетостта. Едната награда е за Фонд ИГА „за цялостен принос в развитието на националните партньорства, социалните политики и услуги в България”, а другата - за Валентина Гешева, регионален представител на НАСО за Пазарджик. Наградите бяха приети от Димитър Русинов - председател на Управителния съвет на организацията.

Nagrada (3)

Nagrada (1)

 
 
Интерактивна карта на дейностите по „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.” и програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”