Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)

Info VelingradПоредният Информационен ден за домашното насилие се проведе в края на миналата седмица в заседателната зала на Общински съвет - Велинград. Присъстваха представители на Общинска администрация, Общински съвет, институции от общината, читалища и училища.

На информационното събитие бяха представени проекта, дейността на Бюрото за консултиране, насочване и подкрепа на жертви на домашно насилие, програмите и услугите за жертви на насилие, както и специализираната програма за извършители на домашно насилие.

След Ракитово и Брацигово, Велинград е третият общински център, в който се провежда информационен ден по темата. Той е част от проекта на Фонд за превенция на престъпността ИГА «Програми и услуги за превенция и защита от домашно насилие”, изпълняван по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен с Министерство на правосъдието.

Събитието бе организирано със съдействието на Община Велинград

 
 
Интерактивна карта на дейностите по „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.” и програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”