Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)

ZPD 8 02

В края на миналата седмица екип на Фонд ИГА, съвместно с Община Пазарджик, организира обучение на тема «Деца и младежи в досег със закона - трафик на хора”.

Участваха членовете на две местни комисии в Пазарджик - Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и Местната комисия за борба с трафика на хора.

Координаторът на проекта представи неговото съдържание, цели и задачи, както и дейността на Центъра за права на децата в Пазарджик.

Основен лектор на обучението бе Мариана Шотева - председател на Административен съд, Пазарджик.

Събитието бе организирано в рамките на Проект „Центрове за правата на децата в конфликт или в контакт със закона в България“, финансиран от Фондация „Велукс”. В рамките на проекта от месец май 2017 г. функционира Център за права на децата в Пазарджик.

 
 
Интерактивна карта на дейностите по „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.” и програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”