Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)

Julev-domНа 29-ти януари в ЦНСТДБУ „Жулевия дом“, Лесичово се проведе здравна беседа. Мероприятието бе част от дейностите по проект “Центрове за правата на децата в конфликт или контакт със закона в България“.

Бяха дискутирани теми като необходимостта от пълноценно и рационално хранене, добрата лична хигиена като фактор за доброто здраве, профилактика на някои значими заболявания, оказване на първа помощ при инциденти, превенция на употребата на ПАВ. В рамките на беседата бяха коментирани и правата на децата като пациенти, съобразно здравното ни законодателство. Поднесената информация бе изцяло съобразена с възрастовите и личностни особености на децата.

Екипът на ЦНСТДБУ оказа изключително съдействие за организацията на събитието.

Проект „Центрове за правата на децата в конфликт или в контакт със закона в България“ се финансира от Фондация „Велукс” и се осъществява от Националната мрежа за децата, в партньорство с Фонд за превенция на престъпността ИГА.

 
 
Интерактивна карта на дейностите по „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.” и програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”