Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)

Press DNНа 28 май в Пресклуба на БТА - Пазарджик беше представен Проект «Програми и услуги за превенция и защита от домашно насилие». Основната му цел е да се намалят проявите на домашно насилие и негативните последствия върху жертвите и обществото, а офисът на Фонд ИГА да се превърне в център за оказване на помощ и подкрепа за пострадали от домашно насилие в Област Пазарджик.

Проектът осигурява: Предоставяне на психологическа, социална и правна подкрепа на пострадали от домашно насилие и услуги по рехабилитация за извършители на домашно насилие; Провеждане на превантивни програми и консултации за жертви на домашно насилие: социални, психологически, юридически и медиация; Поведенческа рехабилитационна групова програма за подкрепа на жертви на домашно насилие; Програма за оказване подкрепа на жертви на домашно насилие с елемент на сексуално насилие; Посещения за консултиране на жертви на домашно насилие в населените места от Област Пазарджик; Прилагане на Специализирана програма за извършители на домашно насилие, както и Оценка на риска от извършването на повторно правонарушение.

Изпълнението на проекта ще продължи до средата на месец октомври, когато ще се проведе и Заключителната конференция за отчитане на резултатите.

Проектът се изпълнява от Фонд за превенция на престъпността ИГА по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с регистрационен номер 93-00-154/21.05.2019 г., сключен с Министерство на правосъдието.

 
 
Интерактивна карта на дейностите по „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.” и програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”