Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)

Inf.den BrazigovoПри много голям интерес премина Информационният ден за домашното насилие в Брацигово. Със съдействието на Общинска администрация, и с участието на представители на институции, организации и училища на територията на общината, в Компютърната зала на Младежкия дом в общинския център, бяха представени проектът, неговите цели, задачи и дейности.

Събитието се проведе по Проект „Програми и услуги за превенция и защита от домашно насилие”, изпълняван от Фонд за превенция на престъпността ИГА. Такива Информационни досега са проведени в 10 общини на област Пазарджик, в рамките на различни проекти на Фонд ИГА по тази тема. През месец септември подобни форуми ще се състоят във Велинград и Сърница.

Целта им е във всички общински центрове на област Пазарджик да бъде представена информация за възможностите, които проектът предоставя за целевите групи.

Проект «Програми и услуги за превенция и защита от домашно насилие» се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-154/21.05.2019 г., сключен с Министерство на правосъдието.

 
 
Интерактивна карта на дейностите по „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.” и програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”