Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004.



 Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)

Monit ZPDВчера в офиса на Фонд ИГА се проведе работна среща по Проект „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в контакт със закона“, финансиран от Фондация „Велукс“. В рамките на проекта от месец май 2017 г. в Пазарджик функционира Център за права на децата (ЦПД).

Участие в срещата взе г-н Андерс Мадсен от Дания - външен консултант на Фондация „Велукс”, чиятo цел бе да се запознае с дейността на ЦПД, както и с екипа и дейностите на Фонд ИГА.

В работната среща участваха представители на Районен съд - Пазарджик, Районно управление на полицията, Отделът за закрила на детето към Дирекция „Социално подпомагане”, КСУДС - Пазарджик и екипа на Центъра за права на децата.

 

 
 
Интерактивна карта на дейностите по „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.” и програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”