Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)

Kr masa ZPD 2622019На 22-ри февруари в Конферентната зала на Гранд хотел «Хебър», Пазарджик се проведе Кръгла маса - заключително събитие по Проект „Центрове за правата на децата в конфликт или в контакт със закона в България“. Проектът се финансира от Фондация „Велукс” и се осъществява от Националната мрежа за децата, в партньорство с Фонд за превенция на престъпността ИГА. В рамките на проекта от месец май 2017 г. в Пазарджик функционира Център за права на децата (ЦПД).

В провеждането на форума участваха 38 души - представители на институции и организации, които са се включили в реализацията на проекта, както и заинтересовани по темата.

Кръглата маса беше открита от Димитър Русинов - Председател на УС на Фонд ИГА, който поздрави участниците и представи програмата. Резултатите от проекта бяха презентирани от Андрей Момчилов – експерт на Фонд ИГА и Центъра за права на децата, а иновациите при реализиране на дейностите - от Валентина Гешева - част от екипа на ЦПД. Гост-лектор на форума бе Николета Узунова - началник отдел „Закрила на детето” в ДСП - Пазарджик, която представи темата „Ролята на програми и проекти за деца в конфликт и контакт със закона”.

В последващата дискусия се включиха по-голямата част от участниците във форума: Регионална дирекция „Социално подпомагане”, Районно управление на полицията и Детска педагогическа стая, МКБППМН, МКБТХ, КСУДС, Регионално управление на образованието, Районен съд - Пазарджик, ЦСРИ и ЦНСТ, Общинска администрация - Лесичово, общественият посредник на Пазарджик, неправителствени организации, училищни директори, психолози, социални работници.

 
 
Интерактивна карта на дейностите по „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.” и програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”