Article Index
Архив новини 2005
юли-септември 2005
април-юни 2005
януари-март 2005
All Pages

юли-септември 2005

Стартира проект „Отворен Съд”

302Днес в кабинета на председателя на Окръжен Съд, Пазарджик – Георги Шопов се състоя първата пресконференция по проект „Отворен Съд” – проект на Фонд ИГА и Окръжен съд, част от Инициатива за укрепване на съдебната система, финансирана от Американската агенция за международно развитие (ААМР). Председателят на Окръжния съд откри пресконференцията и аргументира необходимостта от реализацията на подобен проект, като очерта основната му цел - да се повиши обществената информираност за работата на съдилищата в Пазарджишкия съдебен регион и да се създадат ефективни канали за комуникация с широката общественост. Георги Шопов посочи взаимоотношенията между Окръжен Съд и Фонд ИГА като пример за добро взаимодействие. Димитър Русинов – програмен директор на Фонд ИГА и ръководител на проекта и Марина Манолчева – изпълнителен директор на Фонд ИГА представиха проекта пред медиите и отговориха на въпросите на репортерите. До 21 декември ще подават документи кандидатите за длъжността PR на Окръжен съд – Пазарджик, след което петчленна комисия ще избере бъдещия медиен представител на Съда.

Списание

Регионален фонд - ИГА издаде 4-та книжка на списание „Пробация”. Броят се осъществи благодарение на финансовата подкрепа на Програма „Европа`2003” на Делегацията на Европейската комисия – проект „Граждански университет по пробация” и е посветен е на реализацията на проекта. В него може да бъде намерена информация за проведените Информационни дни, отпечатани са най-интересните лекции, изнесени по време на информационните дни, публикувана е и кратка информация за международните лектори, хроника на събитията, библиографска справка и т.н. Изданието е и във вариант на английски език.

Европейски стандарти в областта на обществените санкции и мерки

263„Европейски стандарти в областта на обществените санкции и мерки”е второто издание на Регионален фонд - ИГА, което се реализира в рамките на проекта „Граждански университет по пробация” – европейски стандарти в прилагането на обществените санкции и мерки като алтернатива на затвора”, финансиран от Програма „Европа`2003” на Европейската комисия. Тук могат да бъдат намерени Правилата на ООН относно минималните стандарти за мерките, несвързани с лишаване от свобода (Токийските правила), Препоръките на Комитета на министрите към страните-членки на ЕС за европейските правила за обществените санкции и мерки, както и относно пренаселеността на затворите и увеличаването броя на затворниците.

Списание

261Регионален фонд - ИГА издаде 4-та книжка на списание „Пробация”. Броят се осъществи благодарение на финансовата подкрепа на Програма „Европа`2003” на Делегацията на Европейската комисия – проект „Граждански университет по пробация” и е посветен е на реализацията на проекта. В него може да бъде намерена информация за проведените Информационни дни, отпечатани са най-интересните лекции, публикувана е и кратка информация за международните лектори, хроника на събитията, библиографска справка и т.н.
Изданието е и във вариант на английски език.

Мониторинг над разпоредителните сделки в Пещера и Панагюрище

260Вече втори месец Регионален фонд – ИГА, Пазарджик извършва мониторинг над разпоредителните сделки на Общинските съвети в Панагюрище и Пещера - общини, чиито кметове бяха избрани за народни представители. Дейността е част от проект „Мониторинг над разпоредителните сделки в местната власт” на Институт „Отворено общество” – София. Предмет на мониторига са разпоредителните сделки, осъществявани от Общинските съвети и временно изпълняващите длъжността кмет До момента ИГА е осъществила наблюдение на заседания на Общинските съвети в двата града, проведени през месец август, като наблюдението включва и събирането на информация за самите сделки. Мониторингът ще продължи до избирането на кметове на двата града, обявено за края на месец октомври. В края на всеки календарен месец организацията подготвя и изпраща доклади до Институт „Отворено общество”.

ИГА на конференция в Норвегия

259От 14 до 16 септември 2005 в Лилехамер, Норвегия се проведе работен семинар на членовете на Постоянната европейска комисия по пробация. Представител на България в организацията е Регионален фонд ИГА - Пазарджик. На семинара бяха обсъдени създаването и развитието на обществените санкции в 20-те държави, чиито представители присъстваха на форума. Основни лектори бяха специалисти от Норвегия, Англия и Уелс, Франция, Чехия и Малта, а в групите се извърши обмяна на опит между участниците. Димитър Русинов и Марина Манолчева участваха активно в дискусиите по темите: Основно развитие на пробацията, Връзка между съдебната система и пробацията, Съдържания на обществените санкции.

Пазарджишко участие на международна конференция

258Между 14 и 16 септември в столицата на Молдова Кишинев се проведе международна конференция „Правосъдието по отношение на малолетни и непълнолетни в Източна и Югоизточна Европа”. В конференцията, организирана от молдовската неправителствена организация „Институт за пенални реформи” с подкрепата на УНИЦЕФ и ИККО, взеха участие ръководителите на всички правораздавателни и правозащитни институции в Молдова, както и представители на институции и неправителствени организации от 10 държави от региона – Молдова, България, Унгария, Полша, Украйна, Казахстан, Естония, Румъния, Албания и Македония. Сред поканените бяха и експерти от САЩ, Австралия, Швеция и др. Специален гост на конференцията беше Ренате Винтер, съдия в Международния съд за правата на човека на ООН и специалист в областта на младежкото правосъдие. Целта на този форум беше запознаване с правосъдните системи на източноевропейските страни по отношение на малолетни и непълнолетни. На този форум България беше представена от Андрей Момчилов, юрисконсулт и мениджър „Международни проекти” в Регионален Фонд – ИГА - Пазарджик, който изнесе доклад на тема „Правосъдието по отношение на малолетни и непълнолетни в България”. Тази презентация, заедно с останалите, ще бъде публикувана в 12 държави. Поканата за участие към пазарджишката неправителствена организация беше поредното голямо признание за работата й в областта на борбата с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Експерти от Британския борд за младежко правосъдие – лектори на обучителен семинар по проект на ИГА

257От 7 до 11 септември в зимния курорт Пампорово се проведе първият обучителен семинар по проект на Регионален фонд – ИГА “Подобряване на междуинституционалното сътрудничество между държавните институции, местните власти, съдебната система и гражданското общество за въвеждане на европейските стандарти за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни”, финансиран от Global Opportunity Fund към Британското външно министерство. В рамките на 5 дни експертите на Британския борд за младежко правосъдие Маги Блайт и Боб Ашфорд обучаваха представители на Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни от цялата страна в ефективни практики и модели за междуинституционално сътрудничество. Семинарът се организира от Регионален фонд - ИГА в партньорство с Националния институт на правосъдието.

Приеха Правилника на Обществения посредник на Панагюрище

255След продължителни предварителни проучвания и обсъждания на свое заседание на 2 август Общински съвет – Панагюрище прие предложения Проект на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на Община Панагюрище и откри процедура по предварителен подбор на кандидати за длъжността. Общинските съветници решиха да избират обществения посредник с явно гласуване.
Община Панагюрище е втората в Пазарджишка област, която стартира тази процедура в рамките на проект на Регионален фонд - ИГА „Антикорупционна мрежа в област Пазарджик”, с финансовата подкрепа на Европейския съюз, Програма ФАР 2002 „Развитие на гражданското общество”. По същия проект вече е избран и работи Общественият посредник на Община Лесичово.
(На сн. Момент от работна среща с Обществения посредник на Община Шумен през месец май)

Информационен ден в Калугерово

254При голям интерес и активност от страна на присъстващите премина поредният информационен ден в рамките на проект „Антикорупционна мрежа в област Пазарджик”, който се реализира с подкрепата на Европейския съюз по програма ФАР 2002 „Развитие на гражданското общество”. Първото евросело Калугерово - петото селище, което стана домакин на събитието, посрещна гостите си в Центъра за социални контакти. В най-голямото населено място в Община Лесичово се интересуваха от правомощията и опита на вече избрания Обществен посредник на Община Лесичово и от бъдещето на институцията, от известни антикорупционни практики, питаха какво конкретно се прави за ограничаване на корупцията, подкрепиха и създаването на Областния обществен съвет срещу корупцията. Освен Мария Димитрова и Неделка Преждарова - посредници, съответно на Лесичово и Пазарджик, участие в срещата взеха и трима представители на Коалицията „Гражданска активност срещу корупцията”.

Тео Зелденръст и Мария Петкова от Фондация „Лале” - специални гости на ИГА

253Задоволство от постигнатото до момента изразиха г-н Тео Зелденръст - член на Управителния съвет на Фондация „Лале” и директорът на Фондацията Мария Петкова. В специално поздравление преди откриването на Центъра за социални услуги, г-н Зелденръст припомни дългогодишната успешна съвместна дейност на Обединени холандски фондации с Регионален фонд - ИГА и удовлетворение от постигнато до момента по последния проект „Дневен център за пробационни услуги - предоставяне на специализирани социални услуги на правонарушители в обществото”

Център за социални услуги откри ИГА

252На 19 юли в сградата на Регионален фонд - ИГА официално бе открит Център за социални услуги. Проектът „Дневен център за пробационни услуги - предоставяне на специализирани социални услуги на правонарушители в обществото” се реализира с финансовата подкрепа на Обединени холандски фондации за Централна и Източна Европа, представлявани в България от Фондация ”Лале”. Иван Евстатиев - кмет на Община Пазарджик и Тео Зелденръст, член на Управителния съвет на Фондация „Лале” прерязаха лентата на новата социална придобивка. Поздравления поднесе председателят на Общинския съвет Тодор Попов, а областният управител Иван Димитров изпрати поздравителен адрес. За да присъстват на откриването бяха дошли Мария Петкова - директор на Фондация „Лале”, Милети Орешарски - началник на Затвора в Бобов дол, Веселин Коцев - началник на Затвора в Пазарджик, Катя Янева - началник на Бюро по труда - Пазарджик, Пани Луков - началник на Детска педагогическа стая, Димитрия Церова - началник на отдел “Закрила на детето”, членове на Коалицията „Гражданска активност срещу корупцията”, много журналисти, социални работници, граждани.

Кметове и общински съветници на Информационен ден в Белово

251Необходим ли е Обществен посредник на Белово? Това бе основната тема в дискусията, която последва лекцията на юриста Константин Танев за институцията местен обществен посредник в България - същност, характеристика, законодателна рамка и дейност, изнесена в рамките на поредния Информационен ден на Регионален фонд - ИГА. Вече добре запознати с теорията и практиката на посредниците, участниците се съсредоточиха около този основен въпрос – може ли един бъдещ обществен посредник да помогне на гражданите в отношенията им с институциите. Повечето общински съветници и част от кметовете на кметства бяха категорични, че институцията е необходима на гражданите на Община Белово и ще бъде от полза и на администрацията. По-труден за разрешаване, според тях, е въпросът за намиране на подходящ човек за длъжността. В края на дискусията общинските съветници изразиха увереност, че в най-скоро време и при тях ще стартира процедура за избор на обществен посредник.

ИГА посрещна гости от Швеция

250От 5 до 12 юли на работно посещение в България бяха представители на общинския отдел „Образование” в град Венерсборг - Швеция. Матс Белемарк и Сьорен Андерсон проведоха серия от срещи за подготовката на проект „Изток – Запад” по програма „Леонардо да Винчи” на Европейския съюз. Първата беше в офиса на Регионален Фонд - ИГА - партньор по проекта. Беше постигната принципна договореност за съвместна работа, която ще бъде потвърдена с договор. В рамките на визитата бяха осъществени още две срещи. Първата се проведе при посещението на Затвора в Пазарджик, където гостите имаха възможност да се запознаят с условията и да разговарят с директора Веселин Коцев и с други служители за евентуално сътрудничество. Втората среща събра шведските експерти с ръководителите на Клиниката по съдебна психиатрия проф. Павлина Петкова, проф. Владимир Велинов и д-р Петър Маринов. Участниците в срещата представиха своите организации и обсъдиха възможността за сътрудничество в рамките на проекта. Освен деловата работа, гостите посетиха Несебър и Копривщица и участваха в предварително подготвената културна програма.

В Брацигово също мислят за Обществен посредник

249Идеята да започне процедура за избор на Обществен посредник не е чужда и на Община Брацигово. Намеренията си да почерпи опит от Община Батак, където Правилникът на Обществения посредник вече е приет и от Община Лесичово, където институцията вече функционира, сподели председателят на Общински съвет - Брацигово Груйчо Славчев след семинара. Многобройните въпроси и изказани мнения от общински съветници, служители в администрацията, културни и образователни заведения, показаха, че будният дух на Брацигово не е мит и в недалечно бъдеще Общината може би ще се похвали с поредния избран Обществен посредник в Пазарджишка област.

Информационните дни стратираха

248На 1 и 5 юли, съответно в Батак и Ракитово, започна провеждането на Информационните дни за представяне на антикорупционни модели и популяризиране на институцията местен обществен посредник. С голям интерес бе изслушана лекцията „Институцията местен обществен посредник в България - същност, характеристика, законодателна рамка. Дейност на обществения посредник”. След избора на двамата посредници в Пазарджишка област - Гражданския посредник на Пазарджик и Обществения посредник на Лесичово - вече действащите посредници се включиха в информационните форуми. Те представиха своята практика, споделиха впечатления и опит, дори се срещнаха с някои от претендентите за обществени посредници в другите общини, чиито Общински съвети вече са стартирали в една или друга степен избор на Обществен посредник.
Около 50 души - общински съветници, служители в общинските администрации, кметове на кметства и граждани посетиха Информационните дни на Регионален фонд - ИГА, които се, реализират в рамките на Проект „Антикорупционна мрежа в област Пазарджик”, с финансовата подкрепа на Европейския съюз по програма ФАР 2002 «Развитие на гражданското общество».