Article Index
Архив новини 2005
юли-септември 2005
април-юни 2005
януари-март 2005
All Pages

януари-март 2005

Международен семинар организира РФ - ИГА

От 31 март до 3 април в рамките на проект "Социална реинтеграция на лица, освободени от затвора" - програма Сократ - Грюндвиг 2, в комплекс "Вионас" - Пазарджик се проведе семинар с участието на представители на всички партньорски организации: Център за професионално обучение Електренай -Литва; Център за интеграция на криминално проявени и рискови групи - България; ALAJI - APRELOR - Франция и Център за професионално обучение DAFNI - Гърция. По време на първата среща между партньорите по проекта бяха направени кратки презентации на всяка една от организациите, както и на различните модули от образователната програма за лица, освободени от затвора, която представлява и крайния продукт на проекта.Организатор на изявата е Центърът за интеграция на криминално проявени и рискови групи.(сн.)

Обучение във Враца по програма за лишени от свобода, излежаващи дълги присъди

От 21 до 25 март изпълнителният директор на Регионален фонд - ИГА Марина Манолчева и мениджърът проекти Димитър Русинов взеха участие в обучение по проект "Подобряване спазването на човешките права в българските затвори" - Втори обучителен модул на програмата за лишени от свобода, излежаващи дълги присъди, което се проведе във Враца.

Дебат в рамките на третия етап на проект „Модел на пробационен център”

На 15 март в Центъра за култура и дебат в София, в рамките на Третия етап на проект "Модел на Пробационен център в Пазарджик" - "Общински модел на партньорство между държава, местна власт и НПО при децентрализиране на социалните услуги за правонарушители", реализиран от Регионален фонд - ИГА и с финансовата подкрепа на Британското посолство в България, бе организиран дебат на тема "Публично-частни партньоства при предоставяне на социални услуги на правонарушители".

ИГА участва в официално откриване на национална програма

На 22 февруари Марина Манолчева и Димитър Русинов взеха участие в официалното откриване на Програмата за България на Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа, което се състоя в Центъра за култура и дебат в София.

Информационен ден в Община Пазарджик

На 18 февруари в Пленарна зала на Община Пазарджик беше организиран Информационен ден за популяризиране на институцията Местен обществен посредник.

Втори модул на програмата за ресоциализация на рецидивисти

От 14 до 18 февруари в Пазарджик се проведе обучение по проект "Подобряване спазването на човешките права в българските затвори" - Втори модул на програмата за ресоциализация на рецидивисти, с обучители Михаела Сасарман и Андрей Кишку.(сн.)

Подбор на кандидати за втори избор на обществен посредник

На 15 февруари в Пазарджик се проведе процедура по допускане и провеждане на интервюта за подбор на кандидати за втори избор на обществен посредник.

Подготвителен семинар на партньори в Девин

От 7 до 10 февруари в Девин се проведе подготвителен семинар на партньорите по проекта "Граждански университет по пробация", реализиран от Регионален фонд - ИГА и финансиран от Европейската комисия в България.(сн.)

Обучение по програма за лишени от свобода с дълги присъди

От 31 януари до 4 февруари в София се състоя обучение по Първи обучителен модул от програмата за лишени от свобода, излежаващи дълги присъди - Проект "Подобряване спазването на човешките права в българските затоври".

Марина Манолчева и Димитър Русинов - участници в Национална работна група

На 29 януари в Енорийския център на Фондация "Покров Богородичен" се проведе Петата работна среща на Националната работна група по проект "Подобряване спазването на човешките права в българските затвори", част от която са Марина Манолчева и Димитър Русинов.

Обмяна на опит по Компонент 6

От 27 до 29 януари в София се проведе среща за обмяна на опит на местните екипи по Компонент 6 на Програмата "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН".

Работна среща в МТСП с участието на РФ - ИГА

На 28 януари в рамките на Третия етап от проекта "Модел на Пробационен център в Пазарджик" - "Общински модел на партньорство между държава, местна власт и НПО при децентрализиране на социалните услуги за правонарушители" в Министерството на труда и социалната политика се проведе първата работна среща по проекта. В нея взеха участие представители на МТСП, представители на Българския център по нестопанско право и Регионален фонд - ИГА.