Article Index
Архив новини 2005
юли-септември 2005
април-юни 2005
януари-март 2005
All Pages
There are no translations available.

 октомври-декември 2005

Да е здрава, мирна и плодородна Новата 2006 година

307Пожелава на всички свои приятели, партньори, донори, сътрудници и клиенти екипът на Фонд - ИГА.
Нека успехите бъдат част от Вашето ежедневие !
Нека любовта, радостта и личното Ви благоденствие станат част от успеха и просперитета на България!
Честита Нова година!
Бъдете здрави!

Избран е PR на Окръжен съд

306Комисия, оглавявана от председателя на Окръжен съд - Пазарджик Георги Шопов, проведе интервюта с всички 7 кандидати за PR на Окръжен съд - Пазарджик. Членовете на комисията избраха 25-годишната Маринела Чавдарова. Тя е завършила „Икономика на масмедиите” - магистърска степен в УНСС - София и „Връзки с обществеността” в същия университет. Новият PR на Окръжен съд - Пазарджик ще започне тези дни своето обучение при съдии и представители на съдебна администрация по програма, предвидена в проекта на Фонд - ИГА и Окръжен съд - Пазарджик. След приключване на обучението Маринела Чавдарова ще бъде официално представена на медиите.

Пазарджик - най-после с обществен посредник

305След продължилата повече от една година сага - избор на обществен посредник на Община Пазарджик - резултат най-после има. След три пъти проведена процедура и три гласувания на 22 декември Общински съвет - Пазарджик избра за местен омбудсман бившия областен управител на област Пазарджик Иван Димитров. С 32 гласа „за”, трима - „против” и трима - „въздържали се” общинските съветници постигнаха квалифицирано мнозинство и Община Пазарджик е 11-та поред община в България, която има законно избран обществен посредник.
Началото на този избор е свързано със старта на проекта на Фонд - ИГА – „Обществен посредник на Община Пазарджик”. След първите два неуспешни гласувания, по инициатива на ИГА, Коалиция от 13 НПО избра за граждански посредник на Община Пазарджик кандидатът, събрал най-много гласове при втория избор – Неделка Преждарова. Гражданският посредник на Пазарджик работи в продължение на 8 месеца, като направи няколко публични отчета за дейността си пред медиите. Заедно с Иван Димитров тя беше вторият избран кандидат да представи концепцията си пред Общинския съвет, но общинските съветници дадоха своето предпочитание на бившия областен управител. Неделка Преждарова продължава своята дейност като председател на Областния обществен съвет срещу корупцията с приемни в сградата на Областна администрация, които стартират на 3 януари.

Фонд – ИГА със сертификат за успешен проект

304Сертификат за успешно приключил проект получи Фонд - ИГА на специална церемония в информационния център на Делегацията на Европейската комисия. Проектът „Граждански университет по пробация” – европейски стандарти в прилагането на обществените санкции и мерки като алтернатива на затвора”, който се реализира през настоящата година, е финансиран от Програма „Европа` 2003” на Европейската комисия. Основната му цел е повишаване на знанията и разбирането сред широк кръг обществени групи в България за европейските стандарти и практики при прилагането на обществените санкции и мерки като алтернатива на затвора. В рамките на този проект излезе и най-значимото до момента издание на ИГА - „Пробация и пробационни служби. Европейска перспектива”.

Компютърна зала очаква първите курсисти

303Центърът за професионална квалификация вече е готов да посрещне първите си клиенти. Компютърна зала с 10 места, оборудвана с най-модерна компютърна техника, ще отвори врати в близките седмици за провеждането на първия курс за компютърна грамотност. В рамките на 60 учебни часа курсистите ще изучават Windows, Excel и текстообработващи програми. Центърът за професионална квалификация е част от Програмата за обществени фондове и социални предприятия, изпълнявана от Каунтърпарт Интернешънъл - България, която се финансира от Американската агенция за международно развитие.

ИГА започва серия от регионални семинари в страната

301На 9 и 10 декември в залата на Военен клуб – Враца се проведе регионален семинар в рамките на проект на Фонд – ИГА - “Подобряване на междуинституционалното сътрудничество в областта на превенцията на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни”, финансиран от Глобал Опортюнити Фонд (GOF) към Британското Външно Министерство (Foreign and Commonwealth Office). Това е първият от 12 -те регионални форума, които ще се проведат в цялата страна до края на следващата година. В продължение на два дни участниците в семинара дискутираха теми, свързани с европейските стандарти и стандартите на ООН, британския инструмент за оценка на риска от извършване на ново правонарушение от малолетен/ непълнолетен АССЕТ, проблеми и механизми при работата с деца, преживели/извършили насилие, представяне на британския модел за младежко правосъдие и анализ на ситуацията с младежката престъпност във Враца и региона. Константин Томанов – секретар на ЦКБППМН направи сравнителен анализ на българското законодателство и международните стандарти в областта на младежкото правосъдие в контекста на присъединителния процес. В края на форума участниците се обединиха около решението да подготвят и подпишат консенсусен протокол за конкретни действия на местно ниво в сферата на превенцията и противодействието на младежката престъпност.

ООСК на среща с обществеността на Калугерово

300Днес в с. Калугерово се проведе среща на обществеността с Областния обществен съвет срещу корупцията (ООСК). Съветът беше създаден на 3 ноември тази година в рамките на проект на Фонд – ИГА „Антикорупционна мрежа в област Пазарджик”, с подкрепата на Европейския съюз, Програма ФАР „Развитие на гражданското общество”. Координаторът на проекта от Фонд – ИГА запозна присъстващите с целите и задачите, които си поставя ООСК и представи поименно членовете на съвета. Гост на срещата бе Бойко Великов – председател на Парламентарната комисия за борба с корупцията към Народното събрание, който запозна присъстващите с основните моменти от Националната стратегия за борба с корупцията и организираната престъпност. Гражданите зададоха много въпроси и дискутираха заедно с гостите проявите на корупция и ролята на институциите и обществените организации за ограничаването им.

Участие в голяма международна конференция

299В началото на месеца в Прага се проведе Международна конференция, финансирана от Европейската комисия, в рамките на Програма за действие на общността за борба със социалната изолация ` 2002-2006 г . Бяха представени модели за социално включване чрез осигуряване работа на бивши правонарушители. Конференцията се координира от Европейския форум за заетост на правонарушители. Повишаването на тази заетост е ключов проблем за преодоляване на социалната изолация на правонарушителите. В страните-членки на ЕС се разработват програми за социално включване, които са адресирани към общите европейски цели за изкореняване на бедността и изолацията. Участие в коференцията взеха над 100 участници, представители на държавни институции и неправителствени организации от Европа. Регионален фонд – ИГА, Пазарджик получи специална покана за участието си и бе представител на България. Изпълнителният директор на организацията Марина Манолчева и програмният директор Димитър Русинов се включиха в дискусиите на престижния европейски форум, споделяйки своя опит и постижения. В момента организацията работи по проект “ENTER”, финансиран от Програма МАТРА на Външно министерство на Кралство Холандия, чиято основна цел е подобряване позицията на (бивши) правонарушители на пазара на труда.

ИГА организира кампания срещу СПИН

298На 1 декември, Международeн ден за борба срещу СПИН, екипите на Регионален фонд ИГА, работещи по програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” сред употребяващи наркотични вещества и проституиращи жени и мъже, проведоха масова кампания сред населението на Пазарджик, Пловдив и Затворническо общежитие – Казичене. Разпространени бяха здравни брошури и контрацептивни средства. Целта на самата програма е да повиши информираността на населението за същността на СПИН и начините за предпазване от него.

Областният обществен съвет срещу корупцията на среща с областния управител

296Учреденият на 3 ноември Областен обществен съвет срещу корупцията (ООСК) беше приет от областния управител на Пазарджишка област. На съвместно заседание с Консултативния съвет за борба с организираната престъпност и корупцията ООСК представи своята стратегия и цели и направи конкретни предложения за бъдещи съвместни действия на двата съвета. Дискутирани бяха мерките и действията, които трябва да се предприемат, за да се обединят усилията на институциите и гражданите в борбата срещу корупционните практики в нашия регион. За да се запознаят с членовете на ООСК и обсъдят техните предложения бяха дошли директорът на РДВР – Пазарджик подполк. Жоро Стоицев, директорът на ТДД Евгения Христова, Виолета Георгиева – Агенция за държавен финансов контрол, Вихър Недялков - Окръжна следствена служба, Невена Глушкова – Сметна палата. Двата съвета взеха решение за изготвянето на обща стратегия за бъдещи действия и съвместни заседания на два месеца.
Областният обществен съвет срещу корупцията е създаден и работи в рамките на проект „Антикорупционнна мрежа в област Пазарджик”, с финансовата подкрепа на Европейския съюз по програма ФАР 2002 – „Развитие на гражданското общество”.

Работна среща в Панагюрище

297Работна среща по проект „Антикорупционна мрежа в област Пазарджик” се проведе в Панагюрище. Екипът на проекта се срещна с представители на Общинския съвет по повод предстоящия избор на обществен посредник. Ръководителите на проекта запознаха присъстващите със следващите стъпки в реализацията му. Бяха обсъдени възможностите за по-нататъшни действия при положение, че общинските съветници не успеят да изберат посредник и при второто гласуване, което ще се състои на 30 ноември.

Гражданският посредник на Пазарджик и Общественият посредник на Лесичово отново на отчет пред медиите

268Шестмесечна дейност отчетоха пред медиите Гражданският посредник на Община Пазарджик и Общественият посредник на Община Лесичово. Неделка Преждарова и Мария Димитрова за пореден път доказаха, че работят отговорно и прозрачно, споделяйки в детайли вече понатрупания опит в дейността си. Не само голям брой жалби, консултации и посетени администрации отчетоха те. Най-голямото им постижение, според тях, е доверието, което са спечелили сред съгражданите си. Интересът към представянето им бе много голям, доказателство за което бяха многобройните въпроси на репортерите. По тяхно желание двамата посредници споделиха конкретни случаи и посочиха конкретни позитивни резултати от вече половингодишната си практика.

Работно посещение по Проект „ENTER

295На посещение в Пазарджик в края на миналата седмица беше Рене ван Хурен – член на УС на PSW, Холандия – водещата организация по един от най-новите проекти на Регионален фонд – ИГА. Проект “ENTER” си поставя като главна цел подобряване позицията на (бивши) правонарушители на пазара на труда - повишаване на социалното им участие и повишаване ангажимента за внедряване на програми за социална реинтеграция на такива лица. Холандският гост последователно се срещна с областния управител на Пазарджишка област и директорите на затворите в Пазарджик и Бобов дол. На срещата в Областна администрация и в Затвора - Пазарджик присъстваше и координаторът на програма MATRA за България г-н Франта Вайхерс. Програма MATRA е програма на Министерството на външните работи на Холандия, която финансира проекта. Основна цел на визитата беше запознаване с партньорите от пазарджишката организация и създаване на стратегия за реализацията на проекта.

Областен обществен съвет срещу корупцията се създаде в Пазарджик

294Вчера в Пазарджик беше създаден Областен обществен съвет срещу корупцията (ООСК). Учредяването му е в рамките на проект на Регионален фонд – ИГА „Антикорупционна мрежа в област Пазарджик”, с подкрепата на Европейския съюз, по програма ФАР 2002 „Развитие на гражданското общество”. Членовете на ООСК бяха номинирани от жителите на Батак, Белово, Брацигово, Ракитово, Лесичово, Калугерово и Пазарджик на проведените през лятото Информационни дни за популяризиране на институцията местен обществен посредник. Коалиция „Гражданска активност срещу корупцията” обсъди и прие състава на съвета, чиито членове в момента са 9. Учредителното събрание реши като членове на ООСК да бъдат включени всички местни обществени посредници в Пазарджишка област. ООСК избра за свой председател Гражданския посредник на Пазарджик Неделка Преждарова. Следващото заседание на новосформирания съвет ще се проведе в края на месеца.

ИГА - в Министерство на правосъдието, на представяне на проекти за пробацията

293Днес представители на Регионален фонд – ИГА присъстваха на презентирането на два проекта по Програма ФАР, чиито старт бе оповестен на пресконференция в Министерството на правосъдието. Проектите, "Укрепване на пенитенциарната система в България" и "Създаване на пробационна система у нас” ще се изпълняват съвместно от МП, Британската служба на затворите и Националната пробационна служба на Великобритания. На представянето на проектите присъстваха посланика на Великобритания у нас Н.Пр.Джереми Хил и първият секретар на Делегацията на ЕК в България Фернандо Понс Канто, държавният министър по проблемите на затворите и пробацията на Великобритания баронеса Патриша Скотланд, зам.-министърът на правосъдието Маргарит Ганев и др. С поканата си за участие в презентирането на проектите Регионален фонд – ИГА още веднъж получи признание за дейността си по институционализиране на пробацията у нас.

Не избраха омбудсман на Панагюрище

292Общинските съветници на Панагюрище не успяха да изберат обществен посредник при първото си гласуване във вторник (25 октомври). Местният кандидат журналистът Томи Наплатанов събра 15 гласа срещу 10 на софиянеца Ивайло Иванов – юрист по професия. Залата, както при повечето подобни гласувания, се раздели на дясна и лява половина, което естествено не даде очаквания позитивен резултат, въпреки явното гласуване. Двайсет гласа, или две-трети, са необходими за избора на местен омбудсман, според правилника. Очакванията и надеждите на панагюрската общественост са на следващото заседание, когато ще се проведе повторно гласуване за двамата кандидати, местният посредник да събере необходимите гласове. Панагюрският омбудсман ще е вторият избран в Пазарджишка област, в рамките на проекта на Регионален фонд – ИГА „Антикорупционна мрежа в област Пазарджик”, ако местните общински съветници постигнат разбирателство за избора му. (На сн. Томи Наплатанов представя своята концепция)

Регионален фонд – ИГА – координатор на холандски проект за деца с увреждания

269Холандската фондация „Труд” представи на пресконференция своя проект за обучение по математика на деца с увреждания, който се реализира в Дом –Помощно училище „Иван Вазов”. Аренд Стойненберг и Макс Массеа дойдоха за първи път в Пазарджик през месец февруари. Тогава те предложиха своя проект, а сега, около месец след старта, отчетоха и добри резултати от реализацията му. След Бургас и Пазарджик през следващата учебна година проектът ще продължи в софийско училище. В Пазарджик проектът се координира от Регионален фонд – ИГА.

Представяме ви най-новото издание на ИГА:
Прочетете за пробацията в 12 европейски държави

267Книгата"Пробация и пробационни служби. Европейска перспектива" е актуализиран и преведен вариант на изданието на английски език, под редакцията на проф. д-р Антон ван Калмтот, преподавател по наказателно право в Университета Брабант в Тилбург, Холандия, хоноруван преподавател в държавния университет на Красноярск, Русия, редактор на книги и на няколко холандски и международни прегледи по наказателно право.
Книгата съдържа Предисловие от българските редактори Димитър Русинов и Марина Манолчева и Увода „Палитра на европейските системи на пробационните служби в сравнителна перспектива” на проф. Антон ван Калмтот. В 12 глави е представена практиката на следните европейски държави: Англия и Уелс, Румъния, Чехия, Естония, Франция, Швеция, Швейцария, Финландия, Холандия и България. Главите са написани от водещи специалисти в областта на пробацията – Антон ван Калмтот, Анди Стелман, Йоан Дурнеску, Ленка Оуредничкова, Райт Куузе, Тома Албер Жили, Жан- Клод Саломон, Маргарета Линдхолм, Норман Бишоп, Ханс-Улрих Бруни и Тина Вогт Араксинен. Българската глава е написана от гл. ас Георги Митов – преподавател в Юридическия факултет на СУ ”Св.Климент Охридски”.
Целите:„Надяваме се, че с тази книга ще допринесем за по-доброто бъдеще на пробацията в България и за превръщането и в един наистана ефективен инструмент за противодействие на престъпността. Чрез нея по-широк кръг от хора ще станат съпричастни към идеите и философията на пробацията, което ще допринесе за по-широкото обществено участие в изпълнението на пробационните санкции и мерки. Книгата е предназначена за студенти и професионалисти, работещи в полето на социалната работа, психологията, педагогиката и работещите в различни институции – пробационни служби, затвор, полиция, съд, прокуратура, общински власти, социални служби, неправителствени организации и членовете на бъдещите пробацинни съвети.”
Димитър Русинов и Марина Манолчева

„Пробация и пробационни служби. Европейска перспектива”

264Тези дни излезе от печат книгата „Пробация и пробационни служби. Европейска перспектива”.Изданието се реализира в рамките на проект „Граждански университет по пробация” – европейски стандарти в прилагането на обществените санкции и мерки като алтернатива на затвора”, финансиран от Програма „Европа`2003” на Европейската комисия.Книгата беше представена на 4 октомври в София, съвместно с Националния институт на правосъдието, от гл.ас.Георги Митов – преподавател в Юридическия факултет на Софийски университет ”Св.Климент Охридски”, Димитър Русинов – мениджър проекти на Регионален фонд – ИГА, Пазарджик и Драгомир Йорданов – Програмен директор на Националния институт на правосъдието.Присъстваха зам.-министърът на правосъдието Ана Караиванова, магистрати, представители на местната власт, на държавни институции, неправителствени организации.

Коалиция ГАСК обсъди състава на Областния обществен съвет срещу корупцията

265На работна среща в края на миналата седмица Коалиция „Гражданска активност срещу корупцията” обсъди предложенията за членове на Областния обществен съвет срещу корупцията от Батак, Белово, Брацигово, Ракитово и Лесичово. Беше взето решение номинирането на представител от Пазарджишка община да стане след допитване до местните журналисти. До средата на месеца съставът на бъдещия Съвет трябва да бъде оповестен пред обществеността. Едно от предложенията на Коалицията е в този състав да влязат Общественият посредник на Община Лесичово, Гражданският посредник на Община Пазарджик и Обществения посредник на Община Панагюрище, който се очаква да бъде избран до края на настоящия месец.

 


юли-септември 2005

Стартира проект „Отворен Съд”

302Днес в кабинета на председателя на Окръжен Съд, Пазарджик – Георги Шопов се състоя първата пресконференция по проект „Отворен Съд” – проект на Фонд ИГА и Окръжен съд, част от Инициатива за укрепване на съдебната система, финансирана от Американската агенция за международно развитие (ААМР). Председателят на Окръжния съд откри пресконференцията и аргументира необходимостта от реализацията на подобен проект, като очерта основната му цел - да се повиши обществената информираност за работата на съдилищата в Пазарджишкия съдебен регион и да се създадат ефективни канали за комуникация с широката общественост. Георги Шопов посочи взаимоотношенията между Окръжен Съд и Фонд ИГА като пример за добро взаимодействие. Димитър Русинов – програмен директор на Фонд ИГА и ръководител на проекта и Марина Манолчева – изпълнителен директор на Фонд ИГА представиха проекта пред медиите и отговориха на въпросите на репортерите. До 21 декември ще подават документи кандидатите за длъжността PR на Окръжен съд – Пазарджик, след което петчленна комисия ще избере бъдещия медиен представител на Съда.

Списание

Регионален фонд - ИГА издаде 4-та книжка на списание „Пробация”. Броят се осъществи благодарение на финансовата подкрепа на Програма „Европа`2003” на Делегацията на Европейската комисия – проект „Граждански университет по пробация” и е посветен е на реализацията на проекта. В него може да бъде намерена информация за проведените Информационни дни, отпечатани са най-интересните лекции, изнесени по време на информационните дни, публикувана е и кратка информация за международните лектори, хроника на събитията, библиографска справка и т.н. Изданието е и във вариант на английски език.

Европейски стандарти в областта на обществените санкции и мерки

263„Европейски стандарти в областта на обществените санкции и мерки”е второто издание на Регионален фонд - ИГА, което се реализира в рамките на проекта „Граждански университет по пробация” – европейски стандарти в прилагането на обществените санкции и мерки като алтернатива на затвора”, финансиран от Програма „Европа`2003” на Европейската комисия. Тук могат да бъдат намерени Правилата на ООН относно минималните стандарти за мерките, несвързани с лишаване от свобода (Токийските правила), Препоръките на Комитета на министрите към страните-членки на ЕС за европейските правила за обществените санкции и мерки, както и относно пренаселеността на затворите и увеличаването броя на затворниците.

Списание

261Регионален фонд - ИГА издаде 4-та книжка на списание „Пробация”. Броят се осъществи благодарение на финансовата подкрепа на Програма „Европа`2003” на Делегацията на Европейската комисия – проект „Граждански университет по пробация” и е посветен е на реализацията на проекта. В него може да бъде намерена информация за проведените Информационни дни, отпечатани са най-интересните лекции, публикувана е и кратка информация за международните лектори, хроника на събитията, библиографска справка и т.н.
Изданието е и във вариант на английски език.

Мониторинг над разпоредителните сделки в Пещера и Панагюрище

260Вече втори месец Регионален фонд – ИГА, Пазарджик извършва мониторинг над разпоредителните сделки на Общинските съвети в Панагюрище и Пещера - общини, чиито кметове бяха избрани за народни представители. Дейността е част от проект „Мониторинг над разпоредителните сделки в местната власт” на Институт „Отворено общество” – София. Предмет на мониторига са разпоредителните сделки, осъществявани от Общинските съвети и временно изпълняващите длъжността кмет До момента ИГА е осъществила наблюдение на заседания на Общинските съвети в двата града, проведени през месец август, като наблюдението включва и събирането на информация за самите сделки. Мониторингът ще продължи до избирането на кметове на двата града, обявено за края на месец октомври. В края на всеки календарен месец организацията подготвя и изпраща доклади до Институт „Отворено общество”.

ИГА на конференция в Норвегия

259От 14 до 16 септември 2005 в Лилехамер, Норвегия се проведе работен семинар на членовете на Постоянната европейска комисия по пробация. Представител на България в организацията е Регионален фонд ИГА - Пазарджик. На семинара бяха обсъдени създаването и развитието на обществените санкции в 20-те държави, чиито представители присъстваха на форума. Основни лектори бяха специалисти от Норвегия, Англия и Уелс, Франция, Чехия и Малта, а в групите се извърши обмяна на опит между участниците. Димитър Русинов и Марина Манолчева участваха активно в дискусиите по темите: Основно развитие на пробацията, Връзка между съдебната система и пробацията, Съдържания на обществените санкции.

Пазарджишко участие на международна конференция

258Между 14 и 16 септември в столицата на Молдова Кишинев се проведе международна конференция „Правосъдието по отношение на малолетни и непълнолетни в Източна и Югоизточна Европа”. В конференцията, организирана от молдовската неправителствена организация „Институт за пенални реформи” с подкрепата на УНИЦЕФ и ИККО, взеха участие ръководителите на всички правораздавателни и правозащитни институции в Молдова, както и представители на институции и неправителствени организации от 10 държави от региона – Молдова, България, Унгария, Полша, Украйна, Казахстан, Естония, Румъния, Албания и Македония. Сред поканените бяха и експерти от САЩ, Австралия, Швеция и др. Специален гост на конференцията беше Ренате Винтер, съдия в Международния съд за правата на човека на ООН и специалист в областта на младежкото правосъдие. Целта на този форум беше запознаване с правосъдните системи на източноевропейските страни по отношение на малолетни и непълнолетни. На този форум България беше представена от Андрей Момчилов, юрисконсулт и мениджър „Международни проекти” в Регионален Фонд – ИГА - Пазарджик, който изнесе доклад на тема „Правосъдието по отношение на малолетни и непълнолетни в България”. Тази презентация, заедно с останалите, ще бъде публикувана в 12 държави. Поканата за участие към пазарджишката неправителствена организация беше поредното голямо признание за работата й в областта на борбата с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Експерти от Британския борд за младежко правосъдие – лектори на обучителен семинар по проект на ИГА

257От 7 до 11 септември в зимния курорт Пампорово се проведе първият обучителен семинар по проект на Регионален фонд – ИГА “Подобряване на междуинституционалното сътрудничество между държавните институции, местните власти, съдебната система и гражданското общество за въвеждане на европейските стандарти за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни”, финансиран от Global Opportunity Fund към Британското външно министерство. В рамките на 5 дни експертите на Британския борд за младежко правосъдие Маги Блайт и Боб Ашфорд обучаваха представители на Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни от цялата страна в ефективни практики и модели за междуинституционално сътрудничество. Семинарът се организира от Регионален фонд - ИГА в партньорство с Националния институт на правосъдието.

Приеха Правилника на Обществения посредник на Панагюрище

255След продължителни предварителни проучвания и обсъждания на свое заседание на 2 август Общински съвет – Панагюрище прие предложения Проект на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на Община Панагюрище и откри процедура по предварителен подбор на кандидати за длъжността. Общинските съветници решиха да избират обществения посредник с явно гласуване.
Община Панагюрище е втората в Пазарджишка област, която стартира тази процедура в рамките на проект на Регионален фонд - ИГА „Антикорупционна мрежа в област Пазарджик”, с финансовата подкрепа на Европейския съюз, Програма ФАР 2002 „Развитие на гражданското общество”. По същия проект вече е избран и работи Общественият посредник на Община Лесичово.
(На сн. Момент от работна среща с Обществения посредник на Община Шумен през месец май)

Информационен ден в Калугерово

254При голям интерес и активност от страна на присъстващите премина поредният информационен ден в рамките на проект „Антикорупционна мрежа в област Пазарджик”, който се реализира с подкрепата на Европейския съюз по програма ФАР 2002 „Развитие на гражданското общество”. Първото евросело Калугерово - петото селище, което стана домакин на събитието, посрещна гостите си в Центъра за социални контакти. В най-голямото населено място в Община Лесичово се интересуваха от правомощията и опита на вече избрания Обществен посредник на Община Лесичово и от бъдещето на институцията, от известни антикорупционни практики, питаха какво конкретно се прави за ограничаване на корупцията, подкрепиха и създаването на Областния обществен съвет срещу корупцията. Освен Мария Димитрова и Неделка Преждарова - посредници, съответно на Лесичово и Пазарджик, участие в срещата взеха и трима представители на Коалицията „Гражданска активност срещу корупцията”.

Тео Зелденръст и Мария Петкова от Фондация „Лале” - специални гости на ИГА

253Задоволство от постигнатото до момента изразиха г-н Тео Зелденръст - член на Управителния съвет на Фондация „Лале” и директорът на Фондацията Мария Петкова. В специално поздравление преди откриването на Центъра за социални услуги, г-н Зелденръст припомни дългогодишната успешна съвместна дейност на Обединени холандски фондации с Регионален фонд - ИГА и удовлетворение от постигнато до момента по последния проект „Дневен център за пробационни услуги - предоставяне на специализирани социални услуги на правонарушители в обществото”

Център за социални услуги откри ИГА

252На 19 юли в сградата на Регионален фонд - ИГА официално бе открит Център за социални услуги. Проектът „Дневен център за пробационни услуги - предоставяне на специализирани социални услуги на правонарушители в обществото” се реализира с финансовата подкрепа на Обединени холандски фондации за Централна и Източна Европа, представлявани в България от Фондация ”Лале”. Иван Евстатиев - кмет на Община Пазарджик и Тео Зелденръст, член на Управителния съвет на Фондация „Лале” прерязаха лентата на новата социална придобивка. Поздравления поднесе председателят на Общинския съвет Тодор Попов, а областният управител Иван Димитров изпрати поздравителен адрес. За да присъстват на откриването бяха дошли Мария Петкова - директор на Фондация „Лале”, Милети Орешарски - началник на Затвора в Бобов дол, Веселин Коцев - началник на Затвора в Пазарджик, Катя Янева - началник на Бюро по труда - Пазарджик, Пани Луков - началник на Детска педагогическа стая, Димитрия Церова - началник на отдел “Закрила на детето”, членове на Коалицията „Гражданска активност срещу корупцията”, много журналисти, социални работници, граждани.

Кметове и общински съветници на Информационен ден в Белово

251Необходим ли е Обществен посредник на Белово? Това бе основната тема в дискусията, която последва лекцията на юриста Константин Танев за институцията местен обществен посредник в България - същност, характеристика, законодателна рамка и дейност, изнесена в рамките на поредния Информационен ден на Регионален фонд - ИГА. Вече добре запознати с теорията и практиката на посредниците, участниците се съсредоточиха около този основен въпрос – може ли един бъдещ обществен посредник да помогне на гражданите в отношенията им с институциите. Повечето общински съветници и част от кметовете на кметства бяха категорични, че институцията е необходима на гражданите на Община Белово и ще бъде от полза и на администрацията. По-труден за разрешаване, според тях, е въпросът за намиране на подходящ човек за длъжността. В края на дискусията общинските съветници изразиха увереност, че в най-скоро време и при тях ще стартира процедура за избор на обществен посредник.

ИГА посрещна гости от Швеция

250От 5 до 12 юли на работно посещение в България бяха представители на общинския отдел „Образование” в град Венерсборг - Швеция. Матс Белемарк и Сьорен Андерсон проведоха серия от срещи за подготовката на проект „Изток – Запад” по програма „Леонардо да Винчи” на Европейския съюз. Първата беше в офиса на Регионален Фонд - ИГА - партньор по проекта. Беше постигната принципна договореност за съвместна работа, която ще бъде потвърдена с договор. В рамките на визитата бяха осъществени още две срещи. Първата се проведе при посещението на Затвора в Пазарджик, където гостите имаха възможност да се запознаят с условията и да разговарят с директора Веселин Коцев и с други служители за евентуално сътрудничество. Втората среща събра шведските експерти с ръководителите на Клиниката по съдебна психиатрия проф. Павлина Петкова, проф. Владимир Велинов и д-р Петър Маринов. Участниците в срещата представиха своите организации и обсъдиха възможността за сътрудничество в рамките на проекта. Освен деловата работа, гостите посетиха Несебър и Копривщица и участваха в предварително подготвената културна програма.

В Брацигово също мислят за Обществен посредник

249Идеята да започне процедура за избор на Обществен посредник не е чужда и на Община Брацигово. Намеренията си да почерпи опит от Община Батак, където Правилникът на Обществения посредник вече е приет и от Община Лесичово, където институцията вече функционира, сподели председателят на Общински съвет - Брацигово Груйчо Славчев след семинара. Многобройните въпроси и изказани мнения от общински съветници, служители в администрацията, културни и образователни заведения, показаха, че будният дух на Брацигово не е мит и в недалечно бъдеще Общината може би ще се похвали с поредния избран Обществен посредник в Пазарджишка област.

Информационните дни стратираха

248На 1 и 5 юли, съответно в Батак и Ракитово, започна провеждането на Информационните дни за представяне на антикорупционни модели и популяризиране на институцията местен обществен посредник. С голям интерес бе изслушана лекцията „Институцията местен обществен посредник в България - същност, характеристика, законодателна рамка. Дейност на обществения посредник”. След избора на двамата посредници в Пазарджишка област - Гражданския посредник на Пазарджик и Обществения посредник на Лесичово - вече действащите посредници се включиха в информационните форуми. Те представиха своята практика, споделиха впечатления и опит, дори се срещнаха с някои от претендентите за обществени посредници в другите общини, чиито Общински съвети вече са стартирали в една или друга степен избор на Обществен посредник.
Около 50 души - общински съветници, служители в общинските администрации, кметове на кметства и граждани посетиха Информационните дни на Регионален фонд - ИГА, които се, реализират в рамките на Проект „Антикорупционна мрежа в област Пазарджик”, с финансовата подкрепа на Европейския съюз по програма ФАР 2002 «Развитие на гражданското общество».

 


април-юни 2005

Първи отчет на Гражданския посредник

233Първият си отчет пред Коалиция „Гражданска активност срещу корупцията” представи Гражданския посредник на Пазарджик Неделка Преждарова. Тя направи обстоен преглед на свършеното досега, очерта тенденциите и спецификата на случаите и отговори на въпроси на членовете на Коалицията, която я избра на 4 април тази година. Бяха споделени идеи и препоръки за бъдещата дейност на посредника.

В Център за култура и дебат «Червената къща» - дебат за пробацията

246Центърът за култура и дебат «Червената къща» в София този път стана домакин на Информационен ден - оживена дискусия по проблемите на пробацията. Водещи специалисти в тази област от България, Холандия и Естония представиха и коментираха европейските стандарти и практики в областта на пробацията. Участие взеха Георги Митов - преподавател по наказателно - изпълнително право в СУ ”Св. Климент Охридски”, Валентина Караганова - началник отдел „Пробация” към Главна дирекция „Изпълнения на наказанията”, Константин Томанов - секретар на ЦКБППМН и др.
С този четвърти Информационен ден приключи Гражданският университет по пробация. Около 200 души - магистрати, съдии, прокурори, следователи, представители на полиция, затвор, пробационна служба, представители на местната власт, на неправителствени организации и медии имаха възможността да се запознаят с основните документи на Европейския съюз в тази област, да получат информация за международната организация „Постоянна европейска комисия по пробация”, както и с водещи пробационни модели в Европа.

Европейски стандарти в пробацията обсъждаха на семинар в Плевен

245На 29 юни Регионален фонд - ИГА проведе третият си Информационен ден по пробация в рамките на проект “Граждански университет по пробация - европейски стандарти в прилагането на обществените санкции и мерки като алтернатива на затвора”, финансиран от Делегацията на Европейската комисия в България, по програма „Европа 2003”. След Стара Загора и Пловдив, Плевен бе третият град, който стана дискусионен център по проблемите на пробацията. Освен проф. д-р Антон ван Калмтот, преподавател по наказателно право в Университета Брабант в Тилбург, Холандия, хоноруван преподавател в държавния университет на Красноярск, Русия, който участваше в информационните дни в Пловдив и Стара Загора, със своя презентация на този форум се включи Райт Куузе, ръководител на Отдела по пробация и превенция на престъпността към Министерство на правосъдието, Естония и член на Управителния съвет на Постоянната Европейски Комисия по пробация.

Омбудсманът - актуална тема за ИГА

244На път за Франция кратко пребиваване в Люксембург отведе участниците от Регионален фонд - ИГА до сградата (непосредствено до парламента), в която работи националния омбудсман на Люксембург. Снимка за спомен с надпис: "Може сега да стартираме, но сме упорити и ще успеем".

Работна визита във Франция по Програма „Сократ – Грюндвиг 2”.

243На 22 юни в един от 19-те центъра на френските домакинин от АЛАЖИ – АПРЕЛОР в Нанси бе проведен семинар по проекта “Социална интеграция на лица, освободени от затвора”, който се реализира от Центъра за интеграция на криминално проявени и рискови групи към Регионален фонд - ИГА - Пазарджик, Центъра за професионално обучение Електренай -Литва, ALAJI - APRELOR - Франция и Център за професионално обучение DAFNI - Гърция. От страна на ИГА участие взеха изпълнителният директор Марина Манолчева, мениджърът проекти Димитър Русинов и координатора Андрей Момчилов. На семинара са представени модулите на организациите -партньори, между които и модулът „Развитие на междуличностните и комуникативни умения”, подготвен от ЦИКПРГ - Пазарджик в рамките на програмата за подпомагане на социалната реинтеграция на лица, освободени от затвора. Участниците са отбелязали напредъка на проектните дейности и са направили конкретни предложения за по-нататъшната работа по програмата.

Информационни дни по пробация в Плевен и София

242На 29 юни в Плевен и на 30 юни в София ще се проведат Информационни дни по пробация в рамките на проект "Граждански университет по пробация - европейски стандарти в прилагането на обществени санкции и мерки като алтернатива на затвора", финансиран от Делегацията на Европейската комисия, по програма "Европа 2003". Целта на Информационните дни е да повиши инфорормираността за европейските стандарти и практики в областта на пробацията. Ще бъдат представени основните документи на Европейския съюз в тази област, водещи пробационни модели в Европа, международната организация "Постоянна европейска комисия по пробация", Министерството на правосъдието и Пробационната служба в България, както и пилотни български проекти.
Като лектори в семинара ще вземат участие водещи европейски специалисти в областта на пробацията: проф. д-р Антон ван Калмтот, преподавател по наказателно право в Университета Брабант в Тилбург, Холандия, хоноруван преподавател в държавния университет на Красноярск и Райт Куузе, ръководител на Отдела по пробация и превенция на престъпността към Министерството на правосъдието, Естония и член на Управителния съвет на Постоянната Европейска комисия по пробация.

Дневен център за пробационни услуги откриха в Пловдив

228На 8 юни кметът на Община Пловдив д-р Иван Чомаков откри Дневен център за пробационни услуги. Проектът се реализира от фондация „Гражданство”, а партньор в реализацията му е Регионален фонд - ИГА. Центърът ще работи с малолетни и непълнолетни правонарушители

Отчет пред медиите

239Първият си отчет пред медиите на специална пресконференция направиха Гражданският посредник на Община Пазарджик Неделка Преждарова и Общественият посредник на Община Лесичово Мария Димитрова. След като на 11 май Гражданският посредник на Пазарджик бе официално представен от Коалиция „Гражданска активност срещу корупцията”, на тази пресконференция отчете първите си 4 жалби и действията по тях. За първи път на медиите беше представен и Общественият посредник на Община Лесичово, избран от Общински съвет - Лесичово на 29 април тази година. По 5 жалби е работила Мария Димитрова в Лесичово. Освен дейността по писмените жалби и двете посреднички са работили и по устни сигнали, давали са консултации и съвети. И двете изразиха удовлетворение от първия месец на дейността си, както и надежда за по-засилен интерес и повече доверие от страна на гражданите на двете общини.

Обучение на социални работници от Затвора в Бобов дол

229Социални работници от Затвора в Бобов дол се обучаваха съвместно със социални работници от Регионален фонд ИГА на 10 и 11 юни в Пазарджик. Обучението е в рамките на проект на ИГА „Дневен пробационен център за услуги”и се финансира от Обединени холандски фондации за Централна и Източна Европа. Целта на обучението е прилагане на две от програмите по проекта - „Мотивация към заетост” и „Моите нови умения”.

Честните отношения в политиката

225Това бе темата на обществената дискусия, инициирана от Групата за честни отношения на Сдружение „Човеколюбие” и Коалиция „Гражданска активност срещу корупцията”. За участие бяха поканени кандидатите за народни представители от Пазарджишкия избирателен район, граждани на Пазарджик и медии. Отзоваха се кандидати от Демократи за силна България и Новото време. Заедно с екипа на Центъра за психично здраве „Човеколюбие” и членове на Коалиция „Гражданска активност срещу корупцията” те очертаха своите позиции както за честните отношения в политиката, така и за ролята на гражданското общество за формиране и поддържане на такива отношения. Срещата премина при голям интерес и активност отстрана на присъстващите. Те изразиха своето удовлетворение, а кандидатите за народни представители обещаха да отстояват честността в политиката и обществения живот и да не забравят дадените обещания. Коалиция "Гражданска активност срещу корупцията" е създадена и функционира в рамките на проект на Регионален фонд - ИГА "Антикорупционна мрежа в област Пазарджик".

Глобал Опортюнити Фонд (GOF) към Британското вътрешно министерство (Home Office) финансира нов проект на ИГА

202“Подобряване на междуинституционалното сътрудничество между държавните институции, местните власти, съдебната система и гражданското общество за въвеждане на европейските стандарти за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни” е най-новият проект на ИГА, който стартира през този месец. Партньори в реализацията му ще бъдат Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните правонарушители, Националния институт по правосъдие, 30-40 общини и местни комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, 30-40 съдилища и районни полицейски управления (Детска педагогическа стая) Проектът е с продължителност две години и ще приключи през март 2007 г.

Работна среща в Панагюрище подготвя избор на обществен посредник

201В заседателната зала на Общински съвет - Панагюрище в четвъртък, 26 май, се проведе работна среща за обсъждане проектоправилник на обществения посредник. Избирането на местния омбудсман ще стане възможно благодарение на проект на Регионален фонд - ИГА „Антикорупционна мрежа в област Пазарджик”, който стартира в началото на настоящата година. Общинските съветници на Лесичово вече избраха своя обществен посредник и жителите на малката община станаха първите в Пазарджишка област, които могат да ползват услугите му. През месец май в Община Пазарджик заработи граждански посредник, избран от коалиция „Гражданска активност срещу корупцията”. При успешен избор на общинските съветници община Панагюрище ще бъде втората, която ще институционализира обществения посредник благодарение на проект, финансиран по програма ФАР - „Развитие на гражданското общество”.

Обучение на консултанти по проект за пробационни услуги

196На 21 и 22 май в залата на Индустриална стопанска асоциация - Пазарджик се проведе обучение на консултанти за предоставяне на социални услуги при работа с малолетни и непълнолетни лица с девиантно поведение. В обучението участваха 10 души - психолози, педагози и социални работници. На 9 април тази година, след проведено интервю, от 20-те подали документи кандидати, бяха избрани девет. След приключване на обучението им през месец септември социалните работници ще започнат конкретна работа. Обучението се провежда в рамките на проект „Дневен център за пробационни услуги” и се финансира от Обединени холандски фондации за Централна и Източна Европа.

Съдия от Окръжен съд - Пловдив изнесе лекция за пробацията

190На 19 май се проведе вторият от информационните дни за популяризиране на пробацията като алтернатива на затвора. В заседателната зала на хотел „Марица” - Пловдив лектори от България, Холандия и Чехия дискутираха пробацията като нов вид наказание. Европейският „университет” по пробация премина при много голям интерес и активност от страна на присъстващите около 30 души - магистрати, представители на затвора, полицията, местната власт, социални и образователни институции. Следващите градове, в които ще се проведат информационни дни за популяризиране на пробацията като алтернатива на затвора, са София и Плевен. Те ще станат домакини на подобни форуми в края на месец юни. (На сн. съдия Елена Захова).

„Практически аспекти в прилагането на пробацията”

189Така бе озаглавена лекцията на Пламен Златев - съдия в Окръжен съд - Стара Загора, която той представи пред участниците в информационния ден - „Граждански университет по пробация”. На 18 май в конферентната зала на хотел „Верея”- Стара Загора се състоя първият от двата информационни дни по проекта, на който присъстваха представители на съда, прокуратурата, затвора, полицията, представители на местната власт, неправителствени организации, социални и образователни институции, медии и граждани.

Преподавател по наказателно право в Холандия - лектор в „Граждански университет по пробация”

188В двата дни, в които се проведоха информационните форуми по пробация, свои презентации направиха г-жа Ленка Оуредникова (на сн.)- заместник-председател на Института по пробация и медиация - Чехия и вицепрезидент на Постоянната европейска комисия по пробация (CEP) и проф. д-р Антон ван Калмтот

(на сн.) - преподавател по наказателно право в университета „Брабант” в Тилбург - Холандия, хоноруван преподавател в Държавния университет в Красноярск - Русия.

“Граждански университет по пробация” - информационни дни по програма „Европа`2003”

187На 18 и 19 май в Стара Загора и Пловдив се проведоха информационни дни по проект „Граждански университет по пробация” - Европейски стандарти в прилагането на обществените санкции и мерки като алтернатива на затвора. Проектът цели провеждането на мащабна информационна кампания за популяризирането на пробацията в 3 планови региона и 5 области на България. За целта са предвидени: две издания - едното специализирано, а другого - с основните препоръки на Европейския съюз; провеждането на един семинар и 4 информационни дни по пробация (част от които бяха дните в Стара Загора и Пловдив); информационно-рекламни дейности и др. В реализацията на проекта като лектори участват експерти от други страни - членки на Европейския съюз.

Обучителен семинар за Коалиция ГАСК във Велинград

181На 11 и 12 май във ВелинградØ се проведе обучителен семинар за Коалиция „Гражданска активност срещу корупцията”. Организацията бе създадена по проект „Антикорупционна мрежа в област Пазарджик”, финансиран от Европейския съюз по Програма ФАР 2002 „Развитие на гражданското общество”. Целта на семинара бе да повиши капацитета на Коалицията за работа по проблемите на корупцията. Обучението се проведе в две части, като през първата бяха представени антикорупционни модели от експерти в тази област, а във втората част беше дискутирана бъдещата дейност на Коалицията: провеждането на информационни дни в 10 - те общини на областта; създаване и дейност на Областен обществен съвет и на Координационен офис. В семинара като лектори взеха участие Ангел Стефанов - обществен посредник на Столична община, Кирил Терзийски от Програма „Достъп до информацията” и Драгомира Паунова от Центъра за изследване на демокрацията.

Граждански посредник ще защитава правата на гражданите

178На 11 май на пресконференцияØ в Кафе - Клуб „Инфо” Коалиция „Гражданска активност срещу корупцията” представи гражданския посредник на Община Пазарджик. След два неуспешни опита на Общински съвет - Пазарджик за избор на обществен посредник, Коалицията избра Неделка Преждарова за граждански посредник. Дейността на гражданския посредник се финансира по програма на Демократичната комисия към Посолството на САЩ в България. Неделка Преждарова е кандидатът за тази длъжност, който събра най-много гласове при последния избор на Общинския съвет. Само три гласа не й достигнаха, за да я заеме. Тя е на 36 години, омъжена, с две деца, преподавателка по география в СОУ ”Георги Брегов” - Пазарджик. Семестриално е завършила и право. Гражданският посредник ще приема граждани в два дни от седмицата - вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 часа в сградата на Регионален фонд - ИГА.

Лесичово си избра обществен посредник

123Днес общинските съветници наØ Община Лесичово си избраха обществен посредник - първият в Пазарджишка област. С Решение №161 от Заседание на ОбС, проведено на 29.04.2005 г., Протокол №19 и на основание чл. 21 а, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 71, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лесичово за първи обществен посредник на Общината е избрана Мария Ангелова Димитрова.

Трети семинар по мониторниг и оценка на дейностите по Компонент 4

122От 26 до 28 априлØ в Албена се проведе третият семинар по мониторинг и оценка на дейностите за 2004 г. на неправителствените организации, подполучатели по Компонент 4 за работа на терен по намаляване на здравните щети сред интравенозните наркомани. Участие в семинара взеха консултантите по програмата, координатори и аутрич работници от Благоевград, Бургас, Варна, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Пловдив, Русе, София. Беше направен обзор за хода на изпълнение на дейностите, а също така бяха очертани трудностите и успехите в работата на организациите, работещи по Компонент 4 – „Поддържане на ниско ниво на разпространение на HIV - инфекцията сред лицата, употребяващи венозно наркотици”. Представен бе и плана за дейностите по К4 за 2005 г., както и предстоящите събития по Програмата. С особено внимание беше посрещната презентацията на аутрич работниците от Пазарджик - представители на Регионален фонд - ИГА.

Подбор на кандидати за социални работници

102На 9 април в офиса наØ Регионален фонд - ИГА се проведе подбор на кандидати за социални работници за работа с деца с девиантно поведение. Интервюта с подалите документи (20 на брой) проведоха д-р Росанка Венелинова, психиатър - специалист в работа с деца и доц. Павлина Петкова от Клиниката по съдебна психология и съдебна психиатрия. От тях бяха подбрани 9-има, които ще преминат период на обучение по проект „Дневен център за пробационни услуги” на Регионален фонд - ИГА.

Една година местни обществени посредници в България

101На 26 април в София се състоя семинар на тема „Първата година от работата на местните обществени посредници в България”, организиран от Центъра за изследване на демокрацията и Коалиция 2000, с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. В него взеха участие ръководителите на Регионален фонд - ИГА и гражданският посредник на Пазарджик Неделка Преждарова, избрана от Коалиция „Гражданска активност срещу корупцията”. Обръщение към участниците отправи наскоро избраният омбудсман на Република България - г-н Гиньо Ганев. Своя опит от тази първа година на дейността си представиха обществените посредници на общините Шумен, София и Каварна.

ИГА се представиха на конференция в Русия

От посещение в Русия се завърнаха Марина Манолчева - изпълнителен директор на РФ -ИГА и Димитър Русинов - мениджър проекти. Там те взеха участие в международна конференция на тема „Социални проблеми, престъпност и етика - интердисциплинарни перспективи” - Санкт Петербург` 2005. Конференцията беше организирана в три основни панела: „Криминологични теории и социални проучвания - интердисциплинарни перспективи”; „Политически и икономически проблеми на престъпността”; „Наркотици и младежка престъпност”. В престижния форум взеха участие представители на университети, научни институти и НПО от САЩ, Австралия, Русия, Канада, Латвия, Чехия, Франция.

Национална работна група проведе заключителна среща

На 13 април в Заседателната зала на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - София се проведе Шестата заключителна среща на Националната работна група, в рамките на проект „Подобряване спазването на човешките права в българските затвори”. Участие в нея взеха Марина Манолчева - изпълнителен директор на Регионален фонд - ИГА и Димитър Русинов - мениджър проекти.

Подбор на социални работници за работа с деца

На 9 април в офиса на Регионален фонд - ИГА се проведе подбор на кандидати за социални работници за работа с деца с девиантно поведение. Интервюта с подалите документи (20 на брой) проведоха психиатър - специалист в работа с деца и специалист по съдебна психология и съдебна психиатрия. От тях бяха подбрани 9-има, които ще преминат период на обучение по проект „Дневен център за пробационни услуги” на Регионален фонд - ИГА.

Пресконференция на Коалиция от НПО

71На 7 април в кафе „Инфо” - Клуб на журналиста се проведе пресконференция, на която бе обявено учредяването на Коалиция от неправителствени организации „Гражданска активност срещу корупцията”. Коалицията се създаде в рамките на проект „Антикорупционна мрежа в област Пазарджик”, който се реализира с финансовата подкрепа на Програма ФАР - Развитие на гражданското общество.

Учредяване на Коалиция „Гражданска активност срещу корупцията”

70На 4 април в заседателната зала на Индустриална стопанска асоциация се проведе втората среща на НПО, на която 13 организации подписаха Споразумение за учредяване на Коалиция „Гражданска активност срещу корупцията”. В него те декларираха намерението си да установят ефективен граждански контрол върху местната власт, като изявиха готовност да работят заедно с всички институции, организации и граждани, които споделят идеите и стремежа им да изградят заедно общество без корупция.

 


януари-март 2005

Международен семинар организира РФ - ИГА

От 31 март до 3 април в рамките на проект "Социална реинтеграция на лица, освободени от затвора" - програма Сократ - Грюндвиг 2, в комплекс "Вионас" - Пазарджик се проведе семинар с участието на представители на всички партньорски организации: Център за професионално обучение Електренай -Литва; Център за интеграция на криминално проявени и рискови групи - България; ALAJI - APRELOR - Франция и Център за професионално обучение DAFNI - Гърция. По време на първата среща между партньорите по проекта бяха направени кратки презентации на всяка една от организациите, както и на различните модули от образователната програма за лица, освободени от затвора, която представлява и крайния продукт на проекта.Организатор на изявата е Центърът за интеграция на криминално проявени и рискови групи.(сн.)

Обучение във Враца по програма за лишени от свобода, излежаващи дълги присъди

От 21 до 25 март изпълнителният директор на Регионален фонд - ИГА Марина Манолчева и мениджърът проекти Димитър Русинов взеха участие в обучение по проект "Подобряване спазването на човешките права в българските затвори" - Втори обучителен модул на програмата за лишени от свобода, излежаващи дълги присъди, което се проведе във Враца.

Дебат в рамките на третия етап на проект „Модел на пробационен център”

На 15 март в Центъра за култура и дебат в София, в рамките на Третия етап на проект "Модел на Пробационен център в Пазарджик" - "Общински модел на партньорство между държава, местна власт и НПО при децентрализиране на социалните услуги за правонарушители", реализиран от Регионален фонд - ИГА и с финансовата подкрепа на Британското посолство в България, бе организиран дебат на тема "Публично-частни партньоства при предоставяне на социални услуги на правонарушители".

ИГА участва в официално откриване на национална програма

На 22 февруари Марина Манолчева и Димитър Русинов взеха участие в официалното откриване на Програмата за България на Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа, което се състоя в Центъра за култура и дебат в София.

Информационен ден в Община Пазарджик

На 18 февруари в Пленарна зала на Община Пазарджик беше организиран Информационен ден за популяризиране на институцията Местен обществен посредник.

Втори модул на програмата за ресоциализация на рецидивисти

От 14 до 18 февруари в Пазарджик се проведе обучение по проект "Подобряване спазването на човешките права в българските затвори" - Втори модул на програмата за ресоциализация на рецидивисти, с обучители Михаела Сасарман и Андрей Кишку.(сн.)

Подбор на кандидати за втори избор на обществен посредник

На 15 февруари в Пазарджик се проведе процедура по допускане и провеждане на интервюта за подбор на кандидати за втори избор на обществен посредник.

Подготвителен семинар на партньори в Девин

От 7 до 10 февруари в Девин се проведе подготвителен семинар на партньорите по проекта "Граждански университет по пробация", реализиран от Регионален фонд - ИГА и финансиран от Европейската комисия в България.(сн.)

Обучение по програма за лишени от свобода с дълги присъди

От 31 януари до 4 февруари в София се състоя обучение по Първи обучителен модул от програмата за лишени от свобода, излежаващи дълги присъди - Проект "Подобряване спазването на човешките права в българските затоври".

Марина Манолчева и Димитър Русинов - участници в Национална работна група

На 29 януари в Енорийския център на Фондация "Покров Богородичен" се проведе Петата работна среща на Националната работна група по проект "Подобряване спазването на човешките права в българските затвори", част от която са Марина Манолчева и Димитър Русинов.

Обмяна на опит по Компонент 6

От 27 до 29 януари в София се проведе среща за обмяна на опит на местните екипи по Компонент 6 на Програмата "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН".

Работна среща в МТСП с участието на РФ - ИГА

На 28 януари в рамките на Третия етап от проекта "Модел на Пробационен център в Пазарджик" - "Общински модел на партньорство между държава, местна власт и НПО при децентрализиране на социалните услуги за правонарушители" в Министерството на труда и социалната политика се проведе първата работна среща по проекта. В нея взеха участие представители на МТСП, представители на Българския център по нестопанско право и Регионален фонд - ИГА.