Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)
Донори

 

- Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”;

 - Глобален фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария чрез Министерство на здравеопазването;

- Програма за развитие на селските райони, 2007-2013 г.;

- Европейска комисия, Генерална дирекция „Вътрешни работи”;

- Фонд за демокрация на ООН;

- FCO - Global Opportunity Fund;

- Посолство на Кралство Холандия в България - програма MATRA KAP;

- Програма ФАР на Европейския съюз - "Развитие на гражданското общество", Програма ФАР - АКСЕС и Програма "Социална интеграция" на МТСП;

- Програма "Европа" на Делегацията на Европейската комисия в България;

- Програма на Демократичната комисия към Посолството на САЩ в България;

- Британски съвет, София;

- Програма „Леонардо да Винчи” и Програма "Сократ - Грюндвиг 2" на ЕС;

- Институт "Отворено общество"

- Фондация "Център за изкуства Сорос"

- UNAIDS;

- Министерство на младежта и спорта;

- Британско министерство за международно развитие;

- Обединени холандски фондации за Централна и Източна Европа;

- Фондация "Междуетническа инициатива за човешки права";

- Институт за регионално и международно изследванe;

- Международния център за малцинствата и културните взаимодействия;

- CRS - Католически служби за помощ, България.